logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pukanec

Zriadenie:
1504
Titul kostola:
Kostol Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Pukanec: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica) 1953 vyčl. o. Uhliská; 1976–1994 pričl. o. Bohunice.
1773 Baka Bánya, Pugantz, Pukanecz, 1786 Pukkanz, Bakabanya, Pukanecz, 1808 Bakabánya, Pukantz, Pukanec, 1863–1913 Bakabánya, 1920– Pukanec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Uhliská (460), k. sv. Michala A. (1897), 2. Bohunice (90), 3. Devičany (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Devičany) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Hoto(1332,Pukanec) kňaz
1561 mar. 28. - sp. - Striemberger Joachim, plebanus Bukanensis farár
1673 dec. 23. 1674 jan. 16. Mikovič, Juraj farár
1675 máj 22. 1677 - - Pudmericzky, Pavol farár
1677 - - 1679 apr. 10. Petróci, Tomáš farár
1679 apr. 30. 1688 - - Hanula, Juraj farár
1688 máj 29. 1690 apr. 1. Magdalen, Adam farár
1690 apr. 5 1701 - - Grgan Stephanus farár
1701 apr. 24. 1710 jan. 26. Reguli, Abrahám Štefan farár
1710 jan. 26. 1713 - - Stephanóczy, Andrej farár
1713 feb. 28. 1721 - - Modray, Ján farár
1721 máj 3. 1735 dec. 2. Kondlovič, Juraj farár
1735 dec. 18. 1745 máj 15. Durányi, Andrej Jozef Ignác farár
1745 jún 30. +1767 jún 12. Simonffy, Ondrej farár
1767 jún 20. 1769 aug. - Szentilonay, Jozef farár
1769 aug. 15. 1787 - - Spissák, Pavol farár
1787 - - 1788 - - Droždiak, Jozef farár
1788 - - +1791 máj 26. Schneider, Ján Jozef farár
1791 jún 15. 1827 júl 2. Moró, Ladislav farár
1827 júl 21. 1861 - - Fischer, Juraj farár
1861 - - 1863 dec. 18. Veszelovszky Martinus. farár
1864 jan. 25. 1867 jún 15. Némethy, Rudolf farár
1867 jún - 1868 dec. 10. Oszvald, Ľudovít farár
1868 dec. 10. 1908 - - Hradil, Ignác farár
1908 po - 1909 - - Jarabek Jozef administrátor
1909 - - 1916 - - Petrášek, Augustín farár
1916 - - 1923 - - Lőrinczi Ľudovít farár
1923 - - 1923 - - Bernatovič, Pavol administrátor
1923 - - 1925 - - Váradi Jozef farár
1925 - - 1927 - - Mikula Ladislav administrátor
1927 - - 1928 - - Mikula Ladislav farár
1928 - - 1932 - - Gála Ján administrátor
1933 - - 1935 ? - Čvirik, Cyril excurrendo z Bátoviec
1935 - - 1937 - - Harangozó, Ladislav administrátor
1937 - - 1942 - - Gála Ján administrátor
1942 - - 1966 - - Navrátil, Gejza správca farnosti farár, 1948 biskup. škol. komisár Bátovce, 1953 okr. dekan Levice, 1955 assesor
1966 - - 1971 - - Miklovič, Alojz správca farnosti
1971 - - 1977 - - Masaryk, František správca farnosti
1977 - - 1982 - - Drška Vladimír, správca farnosti
1982 - - 1986 - - Moravčík Anton, farár
1988 - - 1992 - - Škriputa Libor farár
1992 - - 1996 júl 25. Šamaj, Milan farár