logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHanula, Juraj

Iné mená:

Hanula, alias Homola Georgius. Hanula, či Homola Juraj

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Narodil sa vo Veľkom Klíži pri Nitre. Z generálneho seminára sa v r. 1671 stal bakalárom a v r. 1672 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári a 14. mája 1674 bol vysvätený za kňaza. 2. júna toho roka bol ustanovený vo Veľkých a Malých Kršteňanoch. Tam v tom 1674. roku vykonal vizitáciu Andrej Péterffy. Od 6. mája 1677 pôsobil v Senohrade. Pri jednej ceste ho prepadli rebeli, chceli ho zabiť, mučili ho a bili, Božím milosrdenstvom zostal nažive. Odtiaľ prešiel 19. apríla 1678 do Veľkého Zálužia a Malého Bábu, ale už 30. júla toho roka stadiaľ prešiel do Šúroviec, kde bol ustanovený 15. septembra. Nato už 30. apríla 1679 prijal úrad v Pukanci. Tu dostal v r. 1688 nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Kršteňany 1674 jún 2. 1677 - - Hanula, Juraj farár
Senohrad 1677 máj 8. 1678 - - Hanula, Juraj farár
Báb 1678 - - 1678 júl - Hanula, Juraj farár
Veľké Zálužie 1678 apr. 19. 1678 júl - Hanula, Juraj farár
Šúrovce 1678 sept. 15. 1679 - - Hanula, Juraj farár
Pukanec 1679 apr. 30. 1688 - - Hanula, Juraj farár