logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSpissák, Pavol

Iné mená:

Spissák Paulus.

Životopisné dáta:

† 3. marca 1806, Rybník nad Hronom, okr. Levice

Životopis:

Teológiu ukončil v seminári sv. Štefana v r. 1766 po treťom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Hámroch. 15. augusta 1769 bol ustanovený za farára v Pukanci. 1. augusta 1787 bol menovaný do Čajkova, nato v r. 1791 do Rybníka nad Hronom. Mnoho sa potil pre uskutočnenie zámeru svojho predchodcu Imricha Bana, zriadiť útulok za 6000 zlatých florénov. V r. 1805 vyzdvihol hlavný oltár z masívneho mramoru za 1500 zlatých florénov postavený v Süttő a umiestnil obraz Najsvätejšej Trojice za 183 zlatých florénov. Zakúpil aj za 120 zlatých florénov. Zanechal 3000 florénov, aby ich farári rozdali pri návšteve chorých v Rybníku, Čajkove a Pukanci.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 934

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľak 1766 - - 1770 - - Spissák, Pavol miestny kaplán
Pukanec 1769 aug. 15. 1787 - - Spissák, Pavol farár
Čajkov 1787 - - 1791 - - Spissák, Pavol farár
Rybník nad Hronom 1791 - - +1806 mar. 3. Spissák, Pavol farár