logo
bannermaria

Pramene historického schematizmu


Zdroj č.1.
V roku 1894 kňaz Ostrihomskej arcidiecézy Ľudovít Némethy zostavil a vydal Schematizmus Ostrihomskej diecézy od najstarších čias až po rok 1894. Ostrihomské arcibiskupstvo zaberalo skoro celé územie Slovenska, okrem Nitrianskeho biskupstva a územia Šariša, Zemplína a Abova, ktoré patrili do diecézy Eger (Jáger). Na našej stránke prinášame informácie o kňazoch pôsobiacich na Slovensku, tento schematizmus je pre nás jedným zo základných prameňov informácii a preto ho na našej stránke zverejňujeme. Môžete si ho stiahnuť zoskenovaný a upravený v rôznych formátoch.

Zdroj č. 2.
Dejiny farností banskobystrického biskupstva skúmal a spísal kanonik a regionálny historik Anton Zarevúcky. Stálo ho to veľa práce a chcel , aby sa to používalo pre potreby farností. V čase, v ktorom to napísal to nebolo možné, práca ostala v rukopise. Snažíme sa splniť jeho želanie a pre potreby farností si to môžete stiahnuť z našej stránky. Sú to viaceré diela:
Tu je spolu katalóg kňazov, farností a organov.

Zdroj č. 3.
Veľmi známe dielo, ktoré vyšlo v roku 2000:
Paštéka, J. a kol. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava:Lúč, 2000.

Zdroj č. 4.
Slovenský historik Ľubomír Viliam Prikryl nám poskytol elektronicky dve svoje diela, ktoré doteraz nevyšli a my z nich čerpáme:
Historia domus Parochiae Solnensis 20. storočie (1900-2000), el. text r.2013
Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)

Zdroj č. 5.
K stému výročiu zriadenia Banskobystrickej diecézy r. 1876 napísal Franko Víťazoslav Sasinek SCHEMATISMUS HISTORICUS DIOECESIS NEOSOLIENSIS PRO ANNO SAECULARI MDCCCLXXVI. Čerpal z neho aj Nemethy aj Zarevúcky. Je možné si stiahnúť tento schematizmus.

Zdroj č. 6.
Rôzne schematizmy:
Máme mnoho rôznych schematizmov diecéz na našom území alebo zasahujúcich na naše územie.
To, čo sme digitalizovali, alebo stiahli z internetu, dávame aj druhým na stiahnutie.
Tu je schematizmus slovenských diecéz z roku 1971.
Schematizmus slovenských diecéz z roku 1978.
Schematizmy Nitrianskej diecézy z rôznych rokov - 1. časť. --- 14 schematizmov z rokov 1822-1840
Schematizmy Nitrianskej diecézy z rôznych rokov - 2. časť. --- 16 schematizmov z rokov 1842-1947
Schematizmy Banskobystrickej diecézy z rôznych rokov. --- 8 schematizmov
Schematizmy Košickej diecézy z rôznych rokov.
Schematizmy Spišskej diecézy z rôznych rokov.
Schematizmy Rožňavskej diecézy z rôznych rokov.
Najviac schematizmov máme z Ostrihomskej arcidiecézy - 1.časť.
Najviac schematizmov máme z Ostrihomskej arcidiecézy - 2.časť.

Zdroj č. 7.
V rokoch 1332-1337 sa konalo vyberanie desiatkov pre pápežskú kúriu v Avignone. Vyberači desiatku prešli celé územie Uhorska a zapísali akú veľkú daň cirkevné subjekty tej doby zaplatili. Tieto zápisy sa zachovali v dvoch exemplároch vo vatikánskom archíve a vyšli v diele Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia — rationes collectorum pontificiorum in Hungaria. Series prima. Tomus primus. Budapest 1887. Je to voľne šíriteľné, môžete si to stiahnúť. Názvy obcí a farností sa počas stáročí zmenili a preto je ťažké určiť, o ktorú farnosť sa jedná. Historik Jozef Trochta napísal niekoľko rukopisov s touto tématikou v rokoch 1964-1976, niektoré z nich máme k dispozícii. V r. 2008 vyšlo: V. Sedlák: Monumenta Vaticana Slovaciae Tomus I., Trnava 2008, kde je publikované priradenie určenie týchto farností. Tohto textu sa najviac pridržiavame.

Táto stránka môže pomôcť tým, ktorí sa zaoberajú dejinami svojej farnosti, aby sa takto dostali k hodnovernému prameňu a postupne potom môžu svoje vedomosti prehlbovať.

Na spracovaní tohto dokumentu sa stále pracuje, budeme radi ak nás upozorníte na vzniknuté chyby.