logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Pramene historického schematizmu


Zdroj č.1.
V roku 1894 kňaz Ostrihomskej arcidiecézy Ľudovít Némethy zostavil a vydal Schematizmus Ostrihomskej diecézy od najstarších čias až po rok 1894. Ostrihomské arcibiskupstvo zaberalo skoro celé územie Slovenska, okrem Nitrianskeho biskupstva a územia Šariša, Zemplína a Abova, ktoré patrili do diecézy Eger (Jáger). Na našej stránke prinášame informácie o kňazoch pôsobiacich na Slovensku, tento schematizmus je pre nás jedným zo základných prameňov informácii a preto ho na našej stránke zverejňujeme. Môžete si ho stiahnuť zoskenovaný a upravený v rôznych formátoch.

Zdroj č. 2.
Dejiny farností banskobystrického biskupstva skúmal a spísal kanonik a regionálny historik Anton Zarevúcky. Stálo ho to veľa práce a chcel , aby sa to používalo pre potreby farností. V čase, v ktorom to napísal to nebolo možné, práca ostala v rukopise. Snažíme sa splniť jeho želanie a pre potreby farností si to môžete stiahnuť z našej stránky. Sú to viaceré diela:
Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva
Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva
Katalóg organov
Katalóg zosnulých duchovných pastierov

Zdroj č. 3.
Veľmi známe dielo, ktoré vyšlo v roku 2000:
Paštéka, J. a kol. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava:Lúč, 2000.

Zdroj č. 4.
Slovenský historik Ľubomír Viliam Prikryl nám poskytol elektronicky dve svoje diela, ktoré doteraz nevyšli a my z nich čerpáme:
Historia domus Parochiae Solnensis 20. storočie (1900-2000), el. text r.2013
Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)

Zdroj č. 5.
K stému výročiu zriadenia Banskobystrickej diecézy r. 1876 napísal Franko Víťazoslav Sasinek SCHEMATISMUS HISTORICUS DIOECESIS NEOSOLIENSIS PRO ANNO SAECULARI MDCCCLXXVI. Čerpal z neho aj Nemethy aj Zarevúcky. Je možné si stiahnúť tento schematizmus.

Zdroj č. 6.
Rôzne schematizmy:
Schematizmus slovenských katolíckych diecéz z rokov 1971 a 1978.
Schematizmy nitrianskej diecézy z rokov: 1942,1937,1913,1869,1855,1836.


Táto stránka môže pomôcť tým, ktorí sa zaoberajú dejinami svojej farnosti, aby sa takto dostali k hodnovernému prameňu a postupne potom môžu svoje vedomosti prehlbovať.

Na spracovaní tohto dokumentu sa stále pracuje, budeme radi ak nás upozorníte na vzniknuté chyby.