logo
bannermaria

Poskytujeme na stiahnutie pramene nášho celoslovenského historického schematizmu. Môžete si tam údaje o svojich farnostiach a kňazoch, ktorí tam pôsobili.\"Zobraz Rožňavská diecéza - schematizmy
Najstarší schematizmus máme z roku 1811, posledný je z roku 1853, ale nemáme všetky.

\"Zobraz Banskobystrická diecéza - schematizmy
Najstarší schematizmus máme z roku 1821, posledný je z roku 1866, ale nemáme všetky.

\"Zobraz Košická diecéza - schematizmy
Najstarší schematizmus máme z roku 1823, posledný je z roku 1943. Všetky schematizmy nemáme. Tie, čo máme sme rozdelili na tri obdobia: 1820-1849, 1850-1899 a po roku 1900.

\"Zobraz Nitrianska diecéza - schematizmy
Najstarší schematizmus máme z roku 1822, posledný je z roku 1947. Všetky schematizmy nemáme. Tie, čo máme sme rozdelili na tri obdobia: 1820-1849, 1850-1899 a po roku 1900.

\"Zobraz Spišská diecéza - schematizmy
Najstarší schematizmus máme z roku 1811, posledný je z roku 1856. Všetky schematizmy nemáme.

\"Zobraz Trnavská diecéza - schematizmy
Máme len dva schematizmy a to z r. 1933 a 1948.

\"Zobraz Ostrihomská arcidiecéza - schematizmy
Z tejto diecézy máme najviac schematizmov. Sú dostupné na internete. Rozdelili sme ich na viaceré obdobia.