logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov .... obdarovaní múdrosťou, svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť. Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku.(Sir 44,1-4)

V dejinách nášho ľudu boli stále kňazi, ktorí sa obetovali za náš národ, ktorí pracovali pre spásu veriacich, ale aj za pozdvihnutie životnej úrovne i vzdelanosti ľudu. Keď čítame ich životopisy, musíme v tichu postáť a ďakovať im za to, čo pre nás urobili.
Za svoje prospešné dielo boli prenasledovaní od štátnych predstaviteľov, mnohokrát aj od cirkevnej vrchnosti. Tí, ktorí mysleli iba na seba, ich ohovárali, osočovali a nenávideli. Tí, ktorí mysleli iba na svoju kariéru, ich odsúvali do úzadia na najhoršie farnosti a zakazovali im činnosť. Boli prenasledovaní od prenasledovateľov Krista, ale častokrát aj od svojich spolubratov. Tým, ktorí vytrvali na ceste obety za ľud, je venovaná táto stránka.
Ale tiež tým, ktorí ich nasledujú aj v našich časoch a ktorí prežívajú rovnaké utrpenia ako oni.
Nech na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, ktorej je náš národ zasvätený, a na príhovor týchto kňazov, ktorí, ako veríme sú už v nebi, nikdy nevymizne viera v Krista v našom národe.

Bibliografiu kňazov sme presunuli do menu SCHEMATIZMY, kde je uvedená spolu so životopisom a schematickým zobrazením pôsobenia.