logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov


Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov .... obdarovaní múdrosťou, svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť. Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku.(Sir 44,1-4)

V historickej knižnici máme staré schematizmy slovenských diecéz, chceme tieto údaje postupne zverejňovať. Kto bude mať záujem, bude si môcť zistiť, ktorí kňazi pôsobili v jeho farnosti.
Posledným schematizmom, z ktorého chceme zverejniť údaje je celoslovenský schematizmus z roku 1978, ktorý vydal spolok svätého Vojtecha.
V našom zozname sú kňazi uvedení v tomto schematizme a v starších schematizmoch. Novšie údaje úvádzame len výnimočne na doplnenie. V našom zozname nehľadajte údaje o súčasných kňazoch. Veríme, že ich nájdete na iných stránkach.
Zverejňujeme životopis, schématické zobrazenie pôsobenia a stručnú bibliografiu zatiaľ najmä diecéznych kňazov, ktorí pôsobili na území Slovenska. Zobrazujeme články len z náboženských periodík, ktoré získame digitalizované, takže asi bibliografia nebude úplná.
S Božou pomocou chceme tieto údaje usporiadať a zvereniť, aby sa mohli všetci presvedčiť o tom, ako veľa dobrého pre náš národ vykonali.

Vyhľadávanie v zozname všetkých kňazov, o ktorých máme informácie
Vo vyhľadávaniach sa zobrazí maximálne 100 záznamov

Podľa mena, v akom ho máme v databáze:Podľa iných mien, ktoré používal:Podľa základných osobných dát - rok a miesto narodenia a smrti:

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti AVAST (pozri baner v dolnej časti stránky), ktorá poskytuje antivirové programy za finančný príspevok pre zostavenie historického schematizmu Nitrianskej diecézy.