logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovModray, Ján

Iné mená:

Modray Joannes.

Tituly:

PhMgr.

Životopisné dáta:

* 1672 – † 1721, Pukanec, okr. Levice

Životopis:

Teológiu ukončil po treťom ročníku. 16. mája 1696 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal: „25ročný. Nováčik. Sťažuje sa, že mu veriaci porušujú sviatky, a strašne hrešia. Bol napomenutý, aby popísal počet duší. Faru má zničenú.“ Nato od 15. mája 1697 v Turčianskej Svätej Helene čiže v Dražkovciach. Cintorínsky múr v okolí kostola bol pevný propugnaculis munitus exstitit, na bráne nápis výstavby r. 1698. Nato prešiel 5. apríla 1701 do Malého Bábu, potom 20. decembra 1703 do Brodského, odtiaľ 28. mája 1706 do Dolného Ohaja. Už 8. júla toho roka bol v Nitrianskej Blatnici. V r. 1708 prijal farnosť Hontianske Nemce. 26. júna 1709 získal úrad v nejakej bližšie neurčenej farnosti v Novohradskej župe. Už 8. septembra toho roka bol v Hontianskych Trsťanoch. 25. júla 1712 bol ustanovený vo Vysokej, kde bol 28. februára 1713 aj v Pukanci. V nich pracoval až do r. 1721.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1696 máj 16. 1697 - - Modray, Ján farár
Dražkovce 1697 máj 15. 1700 - - Modray, Ján farár
Báb 1701 apr. - 1703 dec. 20. Modray, Ján farár
Brodské 1703 dec. 20. 1706 mar. - Modray, Ján farár
Nitrianska Blatnica 1706 júl 8. 1709 - - Modray, Ján farár
Dolný Ohaj 1706 máj 28. 1717 - - Modray, Ján farár
Hontianske Nemce 1708 - - 1709 jún 26. Modray, Ján farár
Hontianske Trsťany 1709 sept. 8. 1713 - - Modray, Ján farár
Vysoká 1712 júl 25. 1720 - - Modray, Ján farár
Pukanec 1713 feb. 28. 1721 - - Modray, Ján farár