logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPudmericzky, Pavol

Iné mená:

Pudmericzky, vel Pudmericzay, Paulus. Pudmerický, či Pudmericzay Pavel. Pudmericzy Pavol.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1657 bol farárom v Piešťanoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ján Cherlay, ktorý o farárovi takto: „Vzorný. Často musí trpieť biedu bez fary. Bez organistu. Keď niekto zomrie, musí najať školákov. Žije z milosti pozemského pána. Od chvíle, keď prišiel, je 45 konvertitov, ostatní sú veľmi zlí heretici, zotrvávajú v omyle cez kazateľov, ktorí kvôli zničenému kostolu kážu v stodole.“ 13. apríla 1663 dostal nástupcu. 25. septembra 1666 bol ustanovený v Hronskom Beňadiku. V r. 1674 bol postavený nový kostol. V tom roku tam vykonal vizitáciu Ondrej Péterffy, ktorý o farárovi zaznamenal, že je zároveň konventuálom a sídli v kláštore a že zároveň spravuje Nemce. 22. mája 1675 prijal úrad v Pukanci. Od apríla 1677 bol v Malých Kršteňanoch. Odtiaľ prešiel 12. októbra 1679 do Lopašova, kde bol činný až do r. 1682.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 877; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Piešťany 1657 sp. - - - - Pudmericzky, Pavol farár
Hronský Beňadik 1666 sept. 25. 1675 - - Pudmericzky, Pavol farár
Pukanec 1675 máj 22. 1677 - - Pudmericzky, Pavol farár
Malé Kršteňany 1677 apr. - 1679 - - Pudmericzky, Pavol farár
Dolný Lopašov 1679 okt. 12. 1682 - - Pudmericzky, Pavol farár