logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchneider, Ján Jozef

Iné mená:

Schneider Joannes Nep. Josephus. Schneider Ján.

Životopisné dáta:

* Špania Dolina – † 26. mája 1791, Pukanec, okr. Levice

Životopis:

V r. 1759 bol prijatý do alumnátu v Budíne. 7. septembra 1761 sa stal kaplánom v Čeklísi. 25. augusta 1762 v Levároch, potom vo Svätom Jure. 14. augusta 1765 bol ustanovený za farára v Slovenskom Grobe. Od 4. marca 1766 bol v Slovenskom Pravne, od 5. augusta 1789 v Pukanci, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 912; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenský Grob 1765 aug. 14. 1766 - - Schneider, Ján Jozef farár
Slovenské Pravno 1766 mar. 4. 1773 - - Schneider, Ján Jozef farár
Borský Svätý Jur 1782 aug. - 1782 sept. - Schneider, Ján Jozef administrátor
Pukanec 1788 - - +1791 máj 26. Schneider, Ján Jozef farár