logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetróci, Tomáš

Iné mená:

Petróczy Thomas.

Tituly:

archidiakon, kazateľ

Životopisné dáta:

* 1641, Hontianske Nemce, okr. Krupina – † 19. augusta 1714, Trnava

Životopis:

Filozofické štúdiá absolvoval v Trnave, teologické na Pázmaneu vo Viedni. 7. mája 1669 bol ustanovený za farára v Hontianskych Trsťanoch, v r. 1677 bol farárom v Pukanci, Od 10. apríla 1679 bol v Hontianskych Nemciach. V r. 1684 ho z náboženskej nenávisti v jeho farnosti chytili, zviazali, zbili, hlavu mu ranili na dvoch miestach, okradli ho, vliekli ho po horách, dlho držali, ale milosrdný vodca Turkov ho oslobodil, ktorému musel zaplatiť na odmenu šesťdesiatpäť imperiálov. Od júna 1689 bol farárom v Polomke. Od 24. októbra 1689 znova pracoval v Hontianskych Trsťanoch. Od r. 1692 bol dištriktuálnym dekanom. Nato bol 16. apríla toho roka znovu ustanovený v Hontianskych Nemciach so Sebechlebmi. V r. 1704 ho vymenovali za titulárneho opáta, v r. 1710 za ostrihomského kanonika a hontianskeho archidiakona v Trnave.
Zostala po ňom rukopisná zbierka kázní Politia parochorum (Ušľachtilé naučenia farárov).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 855; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990. s. 452.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hontianske Trsťany 1669 máj 7. 1677 - - Petróci, Tomáš farár
Pukanec 1677 - - 1679 apr. 10. Petróci, Tomáš farár
Hontianske Nemce 1679 apr. 10. 1684 - - Petróci, Tomáš farár
1684 - - 1689 - - Petróci, Tomáš mimo pastorácie v zajatí
Polomka 1689 jún - 1689 okt. 24. Petróci, Tomáš farár
Hontianske Trsťany 1689 okt. 24. 1692 apr. 16. Petróci, Tomáš farár
Sebechleby 1692 apr. 16. 1694 - - Petróci, Tomáš farár
Hontianske Nemce 1692 apr. 16. 1695 - - Petróci, Tomáš farár
Hontianske Nemce 1709 jún 26. 1711 jan. - Petróci, Tomáš farár