logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jelšovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
Jelšovce : okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Egerszegh, 1786, 1808, 1863–1877, 1888 Egerszeg, 1882, 1892–1913 Nyitraegerszeg, 1920 Jagerseg, Egerseg, 1927–1948 Jagersek, Egerszek, 1948– Jelšovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ľudovítová (350), kap. sv. Antona Pad. (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Jelšovce, 1332) farár
1559 sp. - - - - Peter (Jelšovce, 1559) farár
1630 sp. - - - - Jászay, Andrej farár
1634 sp. - - - - Pechy, Ondrej farár
1647 sp. - - - - Füzi, Štefan farár
1657 sp. - - - - Finta, Andrej farár
1665 okt. 14. 1669 - - Berzevici, Lukáš farár
1669 máj 5. 1674 - - Fabri, Adam Ján farár
1674 jún 2. 1675 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1675 dec. 21. - - - Verebélyi Stephanus. farár
1690 apr. 8. 1691 - - Luby, Imrich Ignác farár
1691 apr. 18. 1697 - - Domaniky, Matej farár
1697 júl 20. 1700 - - Gál, Adam farár
1700 apr. 27. 1704 - - Trsztyánszky, Ján (Jelšovce, -1703) farár
1704 jan. 28. 1709 - - Szolcsányi, Štefan farár
1709 apr. 28. 1711 - - Svehlovics, Michal Anton farár
1711 máj 8. 1713 - - Konver, Juraj farár
1713 máj 29. 1714 - - Gunda, Ján farár
1714 jún 19. 1715 - - Vaneczy Joannes. farár
1715 mar. 12. 1716 - - Tamaskovics, Ján farár
1716 dec. 11. 1728 - - Haláči, Mikuláš farár
1728 apr. 13. 1732 - - Urgovics, Ján Michal farár
1732 jún 19. 1737 - - Lendvay, Jozef farár
1737 aug. 28. 1744 mar. 24. Nozdrovický, Mikuláš farár
1744 Marc. 31.5 1756 - - Majténi, Karol Ladislav farár
1756 máj 13. 1763 sept. 1. Kemény, Ladislav farár
1763 sept. 2. +1776 apr. 9. Bódy, Martin farár
1776 máj 15. +1778 jan. 14. Antalík, Ján farár
1778 júl - +1817 apr. 23. Čonka, František farár
1817 júl 16. 1821 - - Szabó, Štefan (Ladice, -1824) farár
1821 - - 1828 mar. 23. Bedroš, Jakub farár
1828 apr. 29. 1833 mar. 13. Tölgyesy, Štefan farár
1833 jún 16. +1845 okt. 25. Bugáň, Ondrej farár
1845 nov. 17. 1866 aug. - Szajbéli, Vojtech farár
1866 sept. - +1880 jan. 1. Ziska Joannes. farár
1880 mar. 3. 1895 - - Ács, František farár
1895 - - 1902 - - Szaiff, Ján farár
1903 - - 1913 - - Vida, Joannes farár
1913 - - 1922 - - Neszméry, Gašpar farár v r. 1914 sa stal dekanom
1922 - - 1930 - - Szentgyörgyi Ondrej (1891-1948) farár
1930 - - 1930 - - Rummel Rudolf farár
1931 - - 1941 - - Petrášek, Augustín farár
1941 - - 1947 - - Klein, Vojtech farár
1946 - - 1947 - - Gábris, Ján správca farnosti
1947 - - 1974 - - Reichel, Imrich farár
1979 po - 1984 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP farár