logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHaláči, Mikuláš

Iné mená:

Halácsy Nicolaus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny z Jacoviec. Ako svetský človek študoval na trnavskej univerzite, v r. 1704 sa stal bakalárom a v r. 1705 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v seminári Marianum a 7. apríla 1708 bol vysvätený za kňaza. 15. apríla 1709 bol ustanovený za farára v Hédervári. V r. 1713 bol farárom vo Veľkom Záluží, kde v tom roku vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý referuje o farárovi: „Dobrej náuky; odporúčaný všetkými, o čom horlivo svedčia všetky ústa.“ 11. decembra 1716 bol ustanovený do Výčap – Opatoviec s Jelšovcami. V nich pôsobil až do r. 1728.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hédervár (Maďarsko) 1709 apr. 15. - - - Haláči, Mikuláš farár
Veľké Zálužie 1713 - - 1716 dec. 11. Haláči, Mikuláš farár
Jelšovce 1716 dec. 11. 1728 - - Haláči, Mikuláš farár
Výčapy-Opatovce 1716 dec. 11. 1728 - - Haláči, Mikuláš farár