logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBerzevici, Lukáš

Iné mená:

Berzovič, Bersovich, vel Berzeviczi Lucas.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Zo seminára vyšiel ako filozof a kazuista, mal vtedy 26 rokov. O tri roky neskôr prišiel do Čifárov, v polovici roka pred vizitáciou, ktorú konal archidiakon Matej Schlegel v r. 1647. Vizitátor zaznačil o ňom, že nemá žiadnu z požadovaných kníh. Kostoly majú dva nedostatky tabúl, v Telinciach je veža bez strechy. Poslucháči sú neposlušní, nedbanliví pri počúvaní sviatostí a kázní. Od r. 1657 bol farárom v Branči; v tom roku tam vykonal vizitáciu Ján Cherlay, ktorý o farárovi povedal veľmi nelichotivé slová. 14. októbra 1666 bol ustanovený v Jelšovciach, kde zostal až do 17. júna 1667. Vtedy prešiel do Ladíc a Kostolian, tam bol až do r. 1671 vydedený.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Branč 1657 sp. - - - - Berzevici, Lukáš farár
Jelšovce 1665 okt. 14. 1669 - - Berzevici, Lukáš farár
Ladice 1667 máj 17. 1671 - - Berzevici, Lukáš farár