logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, Ján, kanonik (-1699)

Iné mená:

Nagy Joannes.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* Trnava – † 11. septembra 1699, Ostrihom

Životopis:

Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1671 stal bakalárom, v r. 1672 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári. 14. mája 1674 bol vysvätený za kňaza. 2. júna toho roka bol ustanovený za farára v Jelšovciach. Od 6. mája 1676 bol v Čiernom Brode, kde v r. 1677 dostal nástupcu. 5. februára 1680 v Tomášikove. Nato už 15. augusta toho roka v Horných Salibách. V r. 1681 prijal Rastice čiže Zlaté Klasy. V r. 1683 bol poslaný do Jelky, v r. 1687 obdržal farnosť Šamorín. Nato bol 11. marca 1688 inštalovaný za ostrihomského kanonika a poslaný za farára do Pešti. Vtedy arcibiskup Juraj Széchényi prišiel do Pešti na lodi, nazývanej „čajka“, odklonil sa k farnosti, prezrel kostol a na jeho reštaurovanie určil 1000 (tisíc) džbánov vína. Toto desiatkové víno uložili v pivnici kaplnky. (Pesti főtempl. tört. 162.) 24. apríla 1690 bol konštituovaný za farára v Hornom Bare. Potom od 20. apríla 1692 nakrátko vo Veľkých Úľanoch, totiž prevzal na seba správu majetkov ostrihomskej kapituly, kde aj zomrel. Po obnovení hradu bol prvým pochovaným kanonikom v starodávnej kanonickej hrobke.

Pramene:

Pesti főtempl. tört. 162; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jelšovce 1674 jún 2. 1675 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Mostová 1676 máj 6. 1677 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Tomášikovo 1680 feb. 5. 1681 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Horné Saliby 1680 aug. 15. 1681 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Zlaté Klasy 1681 - - 1683 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Jelka 1683 - - 1686 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Šamorín 1687 - - 1688 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Budapest. Interior 1688 - - 1690 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Horný Bar 1690 apr. 24. 1692 apr. 20. Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Veľké Úľany 1692 apr. 20. 1694 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
Stará Halič 1710 dec. 31. 1711 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár