logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNozdrovický, Mikuláš

Iné mená:

Nozdroviczky Nicolaus.

Životopisné dáta:

* Kameničany, okr. Ilava – † 17. apríla 1787, Trnava

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1729 stal bakalárom, v r. 1730 magistrom filozofie. V tom istom seminári absolvoval aj prvý ročník teológie. 3. marca 1735 bol ustanovený v Doľanoch, nato 14. februára 1736 v Jablonici, 28. augusta 1737 v Jelšovciach. Od 24. marca 1744 vo Svätom Petre. V r. 1746 miestodržiteľská rada zaplatila 150 zlatých na nepretržité vybavenie kostola. Od 21. februára 1749 bol v Mojmírovciach. V r. 1751 opravil kostol a postavil faru. 18. augusta 1776 sa zriekol farnosti. V mesiaci októbri 1779 bol vymenovaný za farára vo Veľkých Ludinciach, kde sa nechal inštalovať a hneď odišiel. Zomrel v Trnave.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 825

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Doľany 1735 mar. 3. 1736 - - Nozdrovický, Mikuláš farár
Jablonica 1736 feb. 14. 1737 aug. 28. Nozdrovický, Mikuláš farár
Jelšovce 1737 aug. 28. 1744 mar. 24. Nozdrovický, Mikuláš farár
Svätý Peter 1744 mar. 24. 1749 feb. 21. Nozdrovický, Mikuláš farár
Mojmírovce 1749 feb. 21. 1776 aug. - Nozdrovický, Mikuláš farár