logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMelo, Ľudovít Alexander, OP

Životopisné dáta:

* 26. decembra 1949, Sereď

Životopis:

Základnú a strednú školu vychodil v rodisku. V rokoch 1968-1973 študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Bol vysvätený 9. júna 1973.
Ako kaplán pôsobil v Dunajskej Strede, od r. 1975 bol administrátorom v N. Tekove, od r. 1977 kaplánom v bratislavskej farnosti sv. Martina. Od r. 1993 bol superiorom v Žiline, kde bol správcom farnosti P. Jordán Jozef Noga OP. Tu ako biritualista stál pri zrode gréckokatolíckej farnosti. Bol jej prvým správcom do r. 1997. V júni 2010 tu v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vyhlásil dekrét o PUTE DUCHOVNĚHO PRÍBUZENSTVA k bazilike Santa Maria Maggiore s privilégiom úplných odpustkov. V r. 2015 pôsobí ako pápežský spovedník v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore.

Pramene:

internetový zdroj

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Streda 1973 - - 1975 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP kaplán
Nový Tekov 1975 - - 1977 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP farár
Bratislava - Svätý Martin 1977 - - 1979 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP kaplán
Jelšovce 1979 po - 1984 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP farár
Výčapy-Opatovce 1979 po - 1984 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP farár
Veľký Biel 1984 - - 1993 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
41051Melo, Ľudovít Alexander, OPSalve Regina, exercície1985?