logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGunda, Ján

Iné mená:

Gunda Joannes.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Študoval na viedenskom Pázmáneu. 29. apríla 1700 bol ustanovený za farára v Rimóci. 8. júna 1705 bol ustanovený v Biskupiciach a filiálkach, čím bol dočasne aj vo Fiľakove, ktorému chýbal chrám. 14. apríla 1706 bol znova ustanovený v Rimóci, kde sa v r. 1708 postaral o opravu kostola, ako to hlása nápis na stene. Od 29. mája 1713 pôsobil v Jelšovciach a Výčapoch-Opatovciach. V tom roku vykonal vizitáciu Pavol Ziči. V tom istom roku šiel do Vadkertu, kde začal písať matriky. 14. novembra 1715 bol ustanovený do Rišňoviec, aj tu začal písať matriky. Od 23. januára 1717 pôsobil vo Veľkom Záluží v Nitrianskej župe, potom od 19. mája 1719 v Cséve v Ostrihomskej župe, kde pracoval až do júla toho roka.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rimócz(Maďarsko) 1700 apr. 29. 1705 - - Gunda, Ján farár
Biskupice 1705 jún 8. 1706 apr. 14. Gunda, Ján farár
Rimócz(Maďarsko) 1706 apr. 14. 1707 - - Gunda, Ján farár
Jelšovce 1713 máj 29. 1714 - - Gunda, Ján farár
Vadkert(Maďarsko) 1713 - - 1713 sept. 21. Gunda, Ján farár
Výčapy-Opatovce 1713 máj 29. 1714 - - Gunda, Ján farár V životopisoch je Gunda Joannes
Rišňovce 1715 nov. 14. 1723 feb. - Gunda, Ján farár
Veľké Zálužie 1717 jan. 20. 1718 - - Gunda, Ján farár
Csév (Maďarsko) 1719 máj 19. 1719 júl - Gunda, Ján farár