logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHutár, Florenc Štefan, OFM

Iné mená:

Hutár Florentius

Tituly:

teológ, kultúrny historik, kazateľ

Životopisné dáta:

* 1. augusta 1915, Modranka, dnes súčasť Trnavy – † 8. októbra 1982, Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili v Bratislave 29. júna 1939. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Dóme sv. Martina v Bratislave, potom v Trnave (1948), Topoľčanoch (1950), Štiavnických Baniach (1951)a v Hontianskych Nemciach (1962). Tu vypomáhal ako kaplán, katechéta a duchovný správca v nemocnici. Od r. 1976 žil na odpočinku v Charitnom domove v Beckove.
Už ako klerik vo františkánskych kláštoroch v Žiline a Bratislave bol literárne činný, najmä okolo časopisu Františkánsky obzor. Usiloval sa oboznámiť slovenskú pospolitosť s osobnosťou a myšlienkami Jána Dunsa Scota. Poukazoval na jeho príkladný svätý život a na obdiv i lásku k Panne Márii. Celé Scotovo originálne teologické a filozofické myslenie bolo zrastené s touto spiritualitou. V štúdii Duns Scotus, osoba nášho rádu (Františkánsky obzor, r. 1, 1935) ukázal, aká bola Scotova láska k nebeskej Kráľovnej, aj to, ako sa zaslúžil o zavedenie sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Túto pravdu viery hlboko teologicky zdôvodnil takmer sedem storočí predtým, ako sa stala dogmou Cirkvi.
V štúdii Historický pohľad na učenie o nepoškvrnenom počatí Panny Márie z r. 1937 vysvetlil, v čom spočívajú hlavné zásluhy Dunsa Scota na prekonaní teologických ťažkostí pri prijatí pravdy o nepoškvrnenom počatí, takže neskôr sa drvivá väčšina teológov postavila za túto pravdu. Boli to najmä problémy spojené s universalitas redemptionis (všeobecnosťou spásy) a so všeobecnosťou dedičného hriechu.
Ďalšie práce: Okultné úkazy (Františkánsky obzor, r. 2, 1936, č. 2); Napoleon oblieha Bratislavu (Františkánsky obzor, r. 4, 1938, č. 1).

Pramene:

internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava - Svätý Martin 1939 - - 1948 - - Hutár, Florenc Štefan, OFM kaplán
Trnava - Tulipán 1948 - - 1950 - - Hutár, Florenc Štefan, OFM kaplán
Topoľčany 1950 - - 1951 - - Hutár, Florenc Štefan, OFM kaplán
Štiavnické Bane 1951 - - 1962 - - Hutár, Florenc Štefan, OFM správca farnosti
Hontianske Nemce 1962 - - 1976 - - Hutár, Florenc Štefan, OFM správca farnosti kaplán, katechéta, duch. správca v nemocnici
Beckov 1976 - - +1982 okt. 8. Hutár, Florenc Štefan, OFM dôchodok CHD


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942775Hutár, Florenc Štefan, OFMHistorický pohľad na učenie o nepoškvrnenom počatí Panny Márie1937