logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Štiavnické Bane

Zriadenie:
1780
Titul kostola:
Kostol sv. Jozefa
Iné mená:
Štiavnické Bane: okres Banská Štiavnica/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Pergh, Sieglsperg, Pargh, 1786 Perg, Piargh, Siegelsberg, 1808 Perg, Siegelsberg, Perg, Pjark, 1863 Pierg, Perg, 1873–1882 Pierg, 1888 Pjerg, 1892–1913 Hegybánya, 1920–1948 Piarg, 1948– Štiavnické Bane
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Horná Roveň (450), k. sv. Jána Krst. (1752).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1734 - - 1744 - - Spravujú hieronymitáni spoločná správa
1744 - - 1753 - - P. Astl Joannes, S. J.3) farár
1753 - - 1768 aug. 8. Scheffcsik, Michal farár
1768 - - 1769 - - P. Nagel Martinus, S. J farár
1769 - - 1771 - - Hebenstreit, Jozef, SJ farár
1771 - - 1776 - - P. Petrovics, Ondrej, SJ farár
1777 jan. 5. 1802 - - Söress, František farár
1802 júl 14. 1803 - - Juragha, Štefan farár
1803 máj 25. 1805 okt. 21. Schneider, Jozef farár
1805 - - +1811 aug. 16. Schneider, Gašpar farár
1811 okt. 29. +1815 aug. 30. Wolf Joannes. farár
1815 aug. - 1827 - - Kranz, Alojz farár
1827 - - 1827 - - Magula, Ján administrátor
1827 dec. 27. +1830 mar. 6. Unruch, Jozef farár
1830 máj 21. +1858 apr. 9. Majsch, Eduard farár
1858 - - 1877 júl 15. Selepčéni, Ladislav farár
1877 júl - 1877 dec. 31. Gyürky, Alexander farár
1878 jan. 1. +1890 jan. 31. Záhora, Jozef farár
1890 - - +1918 aug. 10. Litassy, Ján farár
1918 - - 1918 - - Buchna, Viliam administrátor
1918 - - 1927 - - Zachar Adam farár
1927 - - 1930 - - Schatz Mikuláš administrátor
1930 - - 1947 - - Schatz Mikuláš farár
1948 - - 1951 - - Kostolanský, Anton správca farnosti
1951 - - 1962 - - Hutár, Florenc Štefan, OFM správca farnosti
1962 - - 1970 - - Travenec Boris, ThDr. správca farnosti
1970 - - 1983 - - Lintner, Ľudovít správca farnosti
1983 - - 1989 - - Neznámy kňaz
1989 - - 1994 ? - Labuda, Jozef farár
1994 - - 2003 aug. 1. Šintál Pavol administrátor