logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Topoľčany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Topoľčany: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1971 pričl. o. Malé Bedzany, Veľké Bedzany; 1976(1977 pričl. o. Kuzmice (po 1902 pričl. o. Vitkovce); 1976–1995 pričl. o. Nemčice; 1976–1990 pričl. o. Chrabrany, Jacovce, Krušovce; 1976–1992 pričl. o. Tovarníky; 1976–1996 pričl. o. Práznovce.
----------------------
1773 Nagy-Tapolcsan, Nagy-Tapolcsán, Gros-Tapolcsan, Welke Topolcžany , 1786 Groß-Tapolcschán, Nagy-Tapolcschán, Welké Tapolčani, 1808 Nagy-Tapolcsán, Welké Topolčany, 1863, 1888–1913 Nagytapolcsány, 1873–1882 Nagytapolcsán, 1920 Topolčany, 1927– Topoľčany
Malé Bedzany: 1773 Alsó-Bűlgyen, Unter-Bulgyin, Dol[ne] Brezany, 1786 Alschó-Bülgyen, Dolne Brezani, 1808 Alsó-Bölgyén, Dolní Bezany, 1863–1913 Kisbölgyén, 1920–1971 Malé Bedzany
Veľké Bedzany: 1773 Felső-Bűlgyen, Ober-Bulgyin, Hor[ne] Brezany, 1786 Felschő-Bülgyen, Horne Brezani, 1808 Felső-Bölgyén, Horní Bezany, 1863–1913 Nagybölgyén, 1920–1971 Veľké Bedzany
Kuzmice: 1773 Kuzmicz, Kuzmicze, 1786 Kuzmicz, 1808 Kuzmicz, Kuzmice, 1863–1907 Kuzmic, 1913 Nyitrakozma, 1920–1976, 1997( Kuzmice
Vitkovce: 1773 Vittkocz, Witkowitz, Witkowcze, 1786 Witkocz, 1808 Vitkócz, Witkowce, 1863–1902 Vitkóc
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malé Bedzany (287), kap. P. M. Národ. (1870), 2. Nemčice (1.130), k. Ducha Sv. (1780), 3. Tovarníky (1.375), kap. Pov. sv. Kríža (19. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Topoľčany, 1332) farár
1560 a 1561 sp. - - Privigyei, vel Privigiensis Laurentius. farár
1564 sp. - - - - Leonard (Topoľčany, 1559) farár
1623 sp. - - - - Ribényi Georgius. farár
1628 - - 1643 sp. - Skulteti Mathias. farár
1647 sp. - - - - Bolerázi, Martin farár
1657 sp. - - - - Csvetkovics Jacobus farár
1659 sp. - - - - Leonard (Topoľčany, 1559) farár
1665 feb. 22. 1669 - - Holovitius, Pavol farár
1669 máj 1. 1673 dec. 8. Bartha, Michal farár
1687 dec. 11. 1688 - - Szulik Joannes farár
1688 - - +1608 júl 28. Tverpataky Martinus farár
1700 máj 25. +1706 okt. 19. Hagaň, Matúš farár
1706 nov. 1. +1700 apr. 2. Čulík, Martin farár
1709 apr. 28. 172S feb. 8. Málik, Adam František farár
1728 mar. 4. +1757 jún 1. Turhay Michael farár
1757 jún 6. +1763 júl 12. Zsitnyánszky Mathias. farár
1763 júl 21. +1794 aug. 24. Skuteczky Joannes, Franciscus. farár
1794 okt. 1. 1807 dec. 2. Pilarik Joannes. farár
1807 jan. 25. 1811 jún 14. Palšovič, Martin farár
1811 jún 23. +1819 júl 28. Jánossy, František farár
1819 aug. 13. +1847 máj 4. Svidran Andreas, 1823. VADnus farár
1847 jún 7. +1872 feb. 11. Kubica, Vincent farár
1872 apr. 12. 1889 - - Keller, Ján farár
1889 - - 1905 dec. 17. Szecsányi de Nemesjácz Vilhelmus. farár
1906 febr. 16. 1912 sept. 29. Hollady, Eugen farár
1913 febr. 1. +1923 jan. 30. Bundala, Ján farár
1923 máj 1. 1929 febr. 1. Bubnič, Michal farár
1929 apr. 1. 1933 máj 24. Hujsza, Augustinus farár
1934 jan. 1. 1939 sept. 30. Bubnič, Michal administrator in temporalibus
1934 jan. 1. 1939 sept. 30. Richter, Anton administrator in spiritualibus
1939 - - 1950 aug. 1. Richter, Anton farár
1950 aug. 1. 1951 febr. 1. Fuska, František, SDB farár
1951 febr. 1. 1952 okt. 1. Poláček, Ladislav, OFM správca farnosti
1952 okt. 1. 1960 nov. 15. Michálek, Štefan (1907-1987) správca farnosti 1957 asesor
1960 nov. 15. 1968 nov. 29. Kolavík, František farár
1968 nov. 30. 1997 jún 30. Dorušák, Ladislav správca farnosti dekan