logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bratislava - Svätý Martin

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky
1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Karlova Ves, k. sv. Michala A. (18. st.). Podhradie (3.000), k. Najsv. Trojice (1730)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1297 jan. 27. - sp. - Ján (Bratislava, 1297) farár
1311 sp. - - - - Jakub (Bratislava, 1311) farár
1319 sp. - - - - Imrich (Bratislava, 1319) farár
1331 sp. - +1341 - - Peter (Bratislava, 1331) farár
1332 medzi 1337 - - - Bartolomej(1332,Bratislava - Svätý Martin) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ivanka(1332,Bratislava - Svätý Martin) kňaz
1337 - - 1355 - - Martin (Bratislava, 1337) farár
1356 sp. - - - - Michal (Bratislava, 1356) farár
1367 sp. - - - - Detrich (Bratislava, 1367) farár
1382 sp. - - - - Pavol (Bratislava, 1382) farár
1390 sp. - - - - Michal z Trnavy farár
1396 sp. - - - - Michal Peter, kanonik farár
1400 sp. - - - - Kyepodi, Ján farár
1433 - - 1439 - - Martin zo Stupavy farár
1456 - - 1458 - - Martin (Bratislava, 1456) farár
1458 - - 1463 - - Pavol (Bratislava, 1458) farár
1463 - - 1468 - - Bernard (Bratislava, 1463) farár
1468 - - 1470 - - Ľudovít (Bratislava, 1468) farár
1470 - - 1485 - - Han, Ján z Vépu farár
1485 - - 1495 - - Han, Ján z Vojky farár
1485 - - 1499 - - Martin z Kremnice farár
1499 - - 1513 - - Rorbeck, Pankrác farár
1514 - - - - - Niethammer, Ján farár
1526 - - 1540 - - Pachmayer, Tomáš farár
1540 - - 1556 - - Sommerfeld de, Michal farár
1561 sp. - - - - Arnold (Bratislava, 1561) farár
1574 - - 1576 - - Štefan Joachim od sv. Benedikta farár
1582 - - 1698 - - Rethzer, Juraj farár V r. 1598 sa už spomína Arnold, preto uvádzame, že pôsobil len do roku 1598.
1598 sp. - 1600 - - Benedikt farár
1600 - - 1604 - - Toteisen, Leonard farár
1604 - - +1613 - - Fabricius, Ján, kanonik farár
1613 - - 1618 - - Nagy, Juraj (1589-1636) farár
1618 - - 1622 - - Weishaupt Casparus. farár
1623 - - 1623 - - Vásáros Georgius. farár
1623 - - 1629 - - Schrader, Henrich farár
1629 - - 1630 - - Bielavý, Tomáš farár
1630 - - 1634 ? - Aman, Leonard farár
1634 - - 1639 - - Fabricius, Ján farár
1639 - - 1640 - - Méhes, Pavol farár
1640 - - 1648 - - Bielavý, Tomáš farár
1648 - - 1652 - - Fabricius, Henrich farár
1652 - - 1658 - - Méhes, Pavol farár
1658 - - 1664 - - Boršický, Juraj farár
1664 - - 1668 - - Schlegel, Juraj farár
1668 - - 1669 - - Boroš, Peter farár
1673 a 1674. - sp. - Boršický, Juraj farár
1680 - - 1685 - - Szenczy, Štefan Imrich farár
1685 - - 1695 - - Grznarich, Juraj farár
1695 - - +1697 dec. 8. Nádasdy, Mikuláš farár
1698 - - 1700 - - Jaslóci, Jakub Alexius farár
1700 - - 1710 - - Volkra, comes Otto, Christophorus, Joannes. farár
1711 - - 1711 - - Lipthay, Ján farár
1711 - - +1714 - - Faber Carolus, Protonot. Apost farár
1714 - - 1718 okt. 24. Lipthay, Ján farár
1719 jan. 25. +1721 apr. 30. Fleischer, Alexej Jozef farár
1721 - - 1740 - - Mack, Matej farár
1740 - - 1741 - - Szuppanczich, Fridrich Andrej farár
1741 máj - +1751 júl 8. Jäger, František Jozef farár
1751 júl 19. 1760 - - Spatz Joannes farár
1760 apr. 18. +1767 okt. 30. Herman, Augustín farár
1767 nov. 10. 1773 - - Abranič, Štefan farár
1773 - - +1778 jún 18. Bariňaj, Štefan farár
1778 - - 1783 - - Kunič, Žigmund farár
1784 - - 1792 - - Schober, Ján, SJ farár
1792 - - +1796 jan. 17. Szalaky, Michal farár
1796 - - 1802 - - Kramer, František farár
1803 - - 1807 - - Keller, Juraj farár
1807 - - 1808 - - Alagovič, Alexander farár
1808 - - 1809 - - Ambschell, Anton, SJ farár
1809 - - 1817 - - Strajter, Jozef farár
1817 - - 1820 - - Melcer, Andrej farár
1820 - - 1825 - - Schneider, Jozef farár
1825 - - +1829 sept. 6. Orgler, Jozef farár
1829 - - 1837 - - Pribyla, Jozef farár
1837 - - +1849 apr. 11. Kremnička, Ján farár
1849 - - +1889 mar. 24. Heiller, Karol farár
1889 - - 1893 - - Rimely, Karol František farár
1893 - - +1912 - - Zandt, Edmund farár
1913 - - 1930 - - Kazacsay, Arpád farár
1930 - - 1942 - - Okánik, Ľudovít farár
1942 - - 1945 - - Körper, Karol farár
1946 - - 1948 - - Macháček, Pavol farár
1948 - - 1951 - - Holovič, Izidor administrátor
1951 - - 1965 - - Adamčík, Leopold administrátor dochádzaním z Trnavy
1966 - - 1984 - - Navrátil, Gejza správca farnosti okresný dekan, kanonik,
1984 - - 1984 - - Bohunický Jozef farár
1984 - - 1985 - - Bernát, Viliam správca farnosti
1985 - - 1990 - - Beitl, Jozef správca farnosti čestný dekan
1990 - - 2005 jún 30. Minarovič, Jozef správca farnosti docent mor. teol. na CMBF a obhajca zväzku
2009 - - 2011 - - Červený, Marián farár