logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trnava - Tulipán

Zriadenie:
1942
Titul kostola:
Kostol Božského Srdca Ježišovho (8.12.1940)
Iné mená:
Trnava TT/TA bratisl. 1971 pričl. o. Modranka; 1971–1994 pričl. o. Hrnčiarovce nad Parnou; 1974–1992 pričl. o. Biely Kostol. 1773 Tyrnavia, Nagy-Szombath, Türnau, Trnawa, 1786 Tirnau, Tyrnavia, Nagy-Szombat, Trnawa, 1808 Tyrnavia, Tyrnau, Nagy-Szombath, Trnawa, 1863–1913 Nagyszombat, 1920– Trnava
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená 1.8.1942 odčlenením od farnosti Trnava ako farnosť Rádu františkánov.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1942 - - 1950 - - Zámečník, Quido Jozef, OFM správca farnosti
1950 - - 1959 - - Veigl Ferdinand Clarus, OFM, PhDr., správca farnosti
1950 - - 1951 - - Jurišič, Michal správca farnosti
1959 - - 1972 - - Horák, Anton správca farnosti
1972 - - 1987 - - Kolečanský, Karol správca farnosti r. 1973 dekan, r. 1977 monsignore, r. 1987 diecézny konzultor
1987 po - 1990 - - Kurilla, Viliam farár