logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolná Maríková

Zriadenie:
1755
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla (1760).
Iné mená:
Dolná Mariková: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1954 rozčl. o. Mariková na o. Dolná Mariková a Horná Mariková; 1979–1990 pričl. o. Hatné, Klieština.
1954– Dolná Mariková
Mariková: 1773 Marikova, Marikowa, 1786 Marikowa, 1808 Mariková, Marýkowá, 1863–1888 Marikova, 1892–1913 Marikó, 1920 Mariková, 1927–1946 Maríková, 1946–1954 Mariková
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hatné (500), kap. sv. Jozefa, cint. (1802), 2. Klieština (410).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Táto obec pôvodne patrila do farnosti Udiča. V roku 1674 sa spomína patrocínium svätého Matúša. V roku 1755 sa Dolná Maríková osamostatnila a v roku 1758 sa začal stavať farský kostol svätých Petra a Pavla. V roku 1789 vznikla samostatná farnosť Horná Maríková s farským kostolom svätého Jána Nepomuckého.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1756 - - 1763 - - Huboczky, Mathias farár
1763 okt. - 1773 - - Medov, Stephanus farár
1773 jún - 1774 - - Paczkó, Andreas farár
1774 jún - 1780 - - Kubicska, Josephus farár
1781 apr. - 1791 - - Répásy, Joannes farár
1791 jún - 1798 - - Akay, Karol farár
1798 - - 1803 - - Bobossék, Josephus farár
1803 okt. - 1812 - - Chudý, Ján farár
1812 dec. 2. 1858 - - Medlánszky, Georgius farár
1858 - - 1875 - - Maločaj, Gašpar (1824-1908) farár
1875 - - 1897 - - Janos, Konstantin farár
1897 - - 1910 - - Weber, Jozef administrátor, farár
1910 - - 1928 - - Blaha, Anton farár
1928 - - 1933 - - Porubský, Ján administrátor
1933 - - 1937 - - Balušík, Jozef administrátor
1937 - - 1942 - - Dolník, Ján administrátor
1942 - - 1942 - - Poloczek, Anton administrátor
1942 - - 1952 - - Kriváň, Alexander administrátor, farár
1952 - - 1958 - - Hričovský, Štefan správca farnosti
1958 - - 1968 - - Pitek, Jozef správca farnosti
1968 - - 1971 - - Korec, Rudolf správca farnosti
1972 - - +1987 jún 20. Kalamen, Július správca farnosti
1988 - - 1988 - - Baránek, Rudolf správca farnosti
1988 - - 1998 - - Zedník, Ľubomír správca farnosti