logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKorec, Rudolf

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. septembra 1913, Kolačno, okr. Partizánske – † 27. apríla 1980, Beluša, okr. Púchov

Životopis:

Po skončení Vysokej školy bohosloveckej v Nitre bol 11. júna 1939 vysvätený za kňaza. V r. 1939 bol kaplánom v Starej Bystrici, v r. 1940 v Rakovej a v roku 1941 do Turzovky. V roku 1942 bol ustanovený za vojenského duchovného. V r. 1943 bol kaplánom v Bošáci v okrese Nové Mesto nad Váhom, v r. 1944 vo Valaskej Belej v prievidzkom okrese. Po roku bol preložený do Petrovíc a v roku 1946 do Riečnice. Od roku 1949 bol správcom farnosti Fačkov. Hlavné pojednávanie sa uskutočnilo 26. apríla 1950. Štátny súd v Bratislave však musel pojednávanie odročiť na neurčito pre neprítomnosť dôležitých svedkov. Na pojednávaní, ktoré sa konalo 1. septembra 1950 uznal súd obvineného vinným zo zločinu združovania proti štátu a zo zločinu násilia proti orgánu vrchnosti. Odsúdil ho na 4 roky a 4 mesiace odňatia slobody ako trest hlavný a na peňažný trest 20 000 Kčs. Do roku 1967 nedostal štátny súhlas na pôsobenie v pastorácii a musel pracovať v civilnom zamestnaní. Od roku 1967 bol ustanovený za kaplána do Krásna nad Kysucou. O rok neskôr bol ustanovený za správcu farnosti v Dolnej Marikovej. V roku 1971 bol preložený za správcu farnosti do Pružiny v okrese Považská Bystrica a v roku 1974 do Beluše. V Beluši pôsobil až do konca svojho života. Zomrel 27. apríla 1980 v 67. roku života a v 40. roku kňažstva.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 154; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 153; internetové zdroje, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 61.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Bystrica 1939 - - 1940 - - Korec, Rudolf kaplán
Raková 1940 - - 1941 - - Korec, Rudolf kaplán
Turzovka 1941 - - 1942 - - Korec, Rudolf kaplán
1942 - - 1943 - - Korec, Rudolf vojenský duchovný
Bošáca 1943 - - 1944 - - Korec, Rudolf kaplán
Valaská Belá 1944 - - 1945 - - Korec, Rudolf správca farnosti
Petrovice 1945 - - 1946 - - Korec, Rudolf správca farnosti
Riečnica 1946 - - 1948 - - Korec, Rudolf správca farnosti
Fačkov 1948 - - 1949 - - Korec, Rudolf správca farnosti
1950 - - 1967 - - Korec, Rudolf mimo pastorácie
Krásno nad Kysucou 1967 - - 1968 - - Korec, Rudolf kaplán
Dolná Maríková 1968 - - 1971 - - Korec, Rudolf správca farnosti
Pružina 1971 - - 1974 - - Korec, Rudolf správca farnosti
Beluša 1974 - - +1980 apríl 24. Korec, Rudolf správca farnosti