logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPorubský, Ján

Iné mená:

Porubský M.Joannes

Životopisné dáta:

* 20. I. 1893 in Prievidza.

Životopis:

Ján Porubszký sa narodil dňa 20. januára 1893 v Prievidzi. Kňazskú vysviacku prijal dňa 2. júla 1916 v Nitre a zároveň sa stal kaplánom v Oščadnici na Kysuciach. V roku 1917 dočasne spravuje farnosť Zliechov, v roku 1921 kaplánom v Čadci, o rok neskôr kaplánom v Hornom Vadičove i v Novákoch. V roku 1928 spravuje farnosť Dolná Maríková, ktorá sa nachádza pri Považskej Bystrici. V roku 1933 je vymenovaný za farára do Žirian.
V roku 1941 bol vymenovaný za čestného dekana a o rok neskôr za školského inšpektora. V roku 1944 sa stal dištriktuálnym sekretárom. Na konci vojny (v roku 1945) ruskí vojaci obsadili budovu fary. Ján Porubszký pôsobil v Žiranoch až do svojej smrti. Zomrel dňa 2. júla 1954 a jeho telesné pozostatky pochovali na miestnom cintoríne.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oščadnica 1916 - - 1916 - - Porubský, Ján kaplán
Lutiša, 1916 - - 1916 - - Porubský, Ján vypomáha
Oščadnica 1916 - - 1917 - - Porubský, Ján kaplán
Zliechov 1917 - - 1918 - - Porubský, Ján administrátor
Oščadnica 1918 - - 1921 - - Porubský, Ján kaplán
Čadca 1921 - - 1921 - - Porubský, Ján interný administrátor
Čadca 1921 - - 1922 - - Porubský, Ján kaplán
Horný Vadičov 1922 - - 1923 - - Porubský, Ján kaplán
Nováky 1923 - - 1928 - - Porubský, Ján kaplán
Dolná Maríková 1928 - - 1933 - - Porubský, Ján administrátor
Žirany 1933 - - +1954 júl 2. Porubský, Ján farár