logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBlaha, Anton

Tituly:

pedagóg

Životopisné dáta:

* 17. apríla 1880, Dolná Tižina, okres Žilina – † 8. júna 1963, Žilina, poch. vo Varíne

Životopis:

Kňazské svätenie prijal 4. júla 1904 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v Novej Bystrici, od roku 1905 vo Veľkých Chlievanoch, v júli 1906 v Papradne a v decembri 1907 v Starej Bystrici. V dňoch 3. a 4. septembra 1908 zložil prosynodálne skúšky a v marci 1909 sa stal kaplánom v Terchovej, v septembri 1910 v Pruskom a v tom istom roku – 1. októbra – ho vymenovali za farára do Dolnej Maríkovej. V roku 1922 ho vymenovali za zastupujúceho dekana a v roku 1927 sa stal dekanom Považskobystrického dištriktu a dištriktuálnym inšpektorom škôl. Dňa 4. októbra 1928 zložil skúšky, ktorými sa aproboval na stredoškolského profesora náboženstva. Od roku 1928 bol farárom v Považskom Podhradí, ale pre zdravotné problémy v roku 1935 odišiel z pastorácie na odpočinok. Dňa 1. septembra 1939 sa vrátil do pastoračnej služby a stal sa správcom fary v Lúkach pod Makytou a od roku 1940 bol farárom v Zemianskej Kotešovej (dnes súčasť Kotešovej). Dňa 1. novembra 1959 odišiel na odpočinok a natrvalo sa usadil v Žiline. Zomrel na starecké ochabnutie (marasmus senilis). V Žiline sa s ním 11. júna 1963 rozlúčil správca fary v Kotešovej František Špaňúr. Pohrebné obrady boli v žilinskom farskom Kostole Najsvätejšej Trojice. Potom previezli pozostatky nebohého do Varína, kde celebroval zádušnú svätú omšu dekan-farár z Dlhého Poľa vdp. Ernest Fančovič a pohrebné obrady vykonal pápežský prelát a nitriansky kanonik Mons. ThDr. Rudolf Formánek.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina,2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Bystrica 1904 - - 1905 - - Blaha, Anton kaplán
Veľké Chlievany 1905 mar. - 1906 júl - Blaha, Anton kaplán
Veľké Chlievany 1905 - - 1907 - - Blaha, Anton kaplán
Papradno 1907 - - 1907 - - Blaha, Anton kaplán
Stará Bystrica 1907 - - 1909 - - Blaha, Anton kaplán
Terchová 1909 - - 1910 - - Blaha, Anton kaplán
Pruské 1910 - - 1910 - - Blaha, Anton kaplán
Dolná Maríková 1910 - - 1928 - - Blaha, Anton farár
Považské Podhradie 1928 - - 1935 okt. 1. Blaha, Anton farár
1935 - - 1939 - - Blaha, Anton dôchodca,
Lúky 1939 - - 1940 - - Blaha, Anton administrátor
Kotešová 1940 - - 1959 - - Blaha, Anton farár