logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31874
Meno farnosti : Dolná Maríková
Pcmeno farnosti : dolnamarikova
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 284
Poradie : 40770
Citát : DOLNÁ MARIKOVÁ 018 02, tel. —, o. Pov. Bystrica, (1.900), k. sv. Petra a Pavla (1760). — Fil.: 1. Hatné (500), kap. sv. Jozefa, cint. (1802), 2. Klieština (410). — K 42, p 31, s 21.
Duchovný správca: Július Kalamen.

Číslo záznamu : 41498
Meno farnosti : Dolná Maríková
Pcmeno farnosti : dolnamarikova
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 61
Poradie : 900
Citát : 3. Dolná Mariková. Ecclesia ad SS. AA . Petrum et Paulum. Dist. a
Parochia erecta anno 1755. Matricas habet ab anno 1756. matre
In ambitu parochiae in fil. Hatné Sacellum S. Josephi, Sp. Km
B. M. V. Patronus: Vereinigte Holz- und Industrie
A. G. Bratislava. Int. Adm.: D. Joannes Dolník. Coope-
rator:

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 2527 - 10 - 1-8
Fil.: Hatné 460 - 3 - 3
Klieština 387 - - - 5
Hostina 160 - - - 7
______________________________________________________________
Universim 3534 - 13 -

Alt. 538, Ss. Ros. 410, Inf. J. 170, S. Cor. J. 280,
Scap. 130.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr. loco, st. viae fer.: Pov. Bystrica.

Číslo záznamu : 42075
Meno farnosti : Dolná Maríková
Pcmeno farnosti : dolnamarikova
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 71
Poradie : 710
Citát : MARIKOVA. Par.antiqua, erecta Anno 1755. |
Ecclesia ad SS. AA. Petrum et Paulum. |
Patronus. Illustr. D. Anna Vidua L. B. Balassa, et |
Spect. D. Mauritius Joannes Ullmann. |
Parochus. D. Georgius Medlánszky. |
Cath. AC. Jud. |
In Matre per Montes et Valles sparsa + 2387 1 83 | 1. 2.
Filialibus: |
Hattne, Sacellum S. Jos. 354 - 34 | 3/4
Hostinensibus Casis 71 - 4 | 1 1/2
Klyestyina 394 - - | 1 1/2
Lingua: Slav. Summa: 3206 1 121

Číslo záznamu : 42216
Meno farnosti : Dolná Maríková
Pcmeno farnosti : dolnamarikova
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 146
Poradie : 2140
Citát : Marikova. Mathias Huboczky. Stephanus Medov. Andreas Paczko. Josephus Kubicska. Joannes Répássy. Carolus Akay. Josephus Bobossék. Joannes Chudy. Georgius Medlánszky.

Číslo záznamu : 43081
Meno farnosti : Dolná Maríková
Pcmeno farnosti : dolnamarikova
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 62
Poradie : 730
Citát : 3. Mariková. (Parochia inferior.) Ecclesia ad SS. AA. Petrum
et Paulum. Parochia erecta anno 1755. Matricas habet ab
anno 1756. In ambitu parochiae in fil. Hatné Sacellum
S. Josephi, Sp. B. M. V. Patronus: D. Jaroslav Chra-
stina. Int. Adm.: D. Joannes Dolník. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 2284 — -- 16 -- 1.8
Fil.: Hatné 409 — — 3 -- 2.9
Klieština 326 -- — — -- 5.25
Hoština 142 — — -- -- 6.86
_________________________________________________________
Universim: 3161 — — 19 —

Alt. 560, Ss. Ros. 380, Apost. S. Cyr. et Meth. 75, Inf J. 80.
Usus linguae: Slavicae.
Pošta: loco. Statio telegraphica: Pov. Bystrica.

Číslo záznamu : 43492
Meno farnosti : Dolná Maríková
Pcmeno farnosti : dolnamarikova
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 65
Poradie : 780
Citát : 4. Marikó. (Parochia inferior.) Ecclesia ad SS. AA. Petrum
et Paulum. Parochia erecta anno 1755. Matricas habet ab
anno 1756. In ambitu parochiae: in Fil. Hatna Sacell.
S. Josephi Sp. B. M. V. Patronus: Dominia Samuelis Hahn.
Parochus: D. Antonius Blaha. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: o 2035 — — 58 — --
Fil.: Hatna 450 — — 4 — 5
Kelestény 368 — — 8 — 4
Hadas 169 — — — — 3
___________________________________________________________
Universim 3022 — — 70 —
Usus Linguae: Slavicae.
Posta loco. Statio telegraphica: Vágbesztercze.

Číslo záznamu : 62763
Meno farnosti : Dolná Maríková
Pcmeno farnosti : dolnamarikova
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 119
Poradie : 530
Citát : Farnosť vznikla v roku 1755, pôsobili v nej farári, administrátori: Matej Hubocky, Štefan Medov, Andrej Packo, Jozef Kubička, Ján Repáši, Karol Akaj, Jozef Bobošík, Ján Chudý, Juraj Medlanský, Gašpar Maločaj, Konštantín Jánoš, Jozef Weber, Anton Blaha, Ján Porubský, Jozef Balušík, Ján Dolník, Alexander Kriváň, Jozef Pitek, Július Kalamen, Rudolf Baránek, Ľubomír Zedník, Dušan Monček. Matriky sú vedené od roku 1756, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.