logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLihosit, Karol

Iné mená:

Lihosith, Karol

Tituly:

kňaz Spišskej diecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1921, Jablonka, dnes v Poľsku – † 20. januára 2015, Novoť, okr. Námestovo

Životopis:

Narodil sa v Jablonke 27.10.1921, v obci, ktorá po vojne pripadla Poľsku. Vysvätený 9.6.1946, pôsobil ako kaplán v Liptovských Kľačanoch a r. 1947 v Slovenskej Vsi. V rokoch 1951-1954 bol v tzv. pomocných technických práporoch. V rokoch 1954-1955 pôsobil ako kaplán v Poprade, v rokoch 1955-1957 v Spišskej Novej Vsi a v rokoch 1957-1958 v Námestove. V rokoch 1958-1973 pôsobil ako správca farnosti Novoť v okrese Námestovo, v rokoch 1973-1994 ako správca farnosti Ľubica v okrese Kežmarok, v rokoch 1994-1997 bol farárom v Podbieli v okrese Tvrdošín. 1.7.1997 odišiel do penzie do Novote, kde pastoračne vypomáhal. Tam zomrel 20.1.2015, pochovaný je v Novoti na cintoríne pri farskom kostole.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 239;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150121044

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovské Kľačany 1946 - - 1947 - - Lihosit, Karol kaplán
Slovenská Ves 1947 - - 1951 - - Lihosit, Karol kaplán
1951 - - 1954 - - Lihosit, Karol zákl.voj.sl. PTP
Poprad 1954 - - 1955 - - Lihosit, Karol kaplán
Spišská Nová Ves 1955 - - 1957 - - Lihosit, Karol kaplán
Námestovo 1957 - - 1958 - - Lihosit, Karol kaplán
Novoť 1958 - - 1973 - - Lihosit, Karol správca farnosti
Ľubica 1973 - - 1994 - - Lihosit, Karol správca farnosti
Podbiel 1994 - - 1997 jún 30. Lihosit, Karol farár
Novoť 1997 júl 1. +2015 jan. 20. Lihosit, Karol dôchodca