logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Novoť

Titul kostola:
P. M. Narod. (1942)
Iné mená:
Novoť: okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773 Novoty, Nowoty, 1786 Nowottj, 1808 Novotti, Nowoty, 1863 Novothy, 1873–1882 Novotty, 1888 Novoti, 1892–1913 Novoty, 1920– Novoť
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1790 - - Bossák, Matej farár
1790 - - 1802 - - Smetanay, Michal farár
1802 - - 1803 júl 30. Smolen, Štefan farár
1803 - - 1807 - - Répássy, Ján administrátor
1808 - - 1808 - - Klinovský, Jozef excurendo
1808 - - 1812 - - Dužek, Ondrej farár
1812 - - 1823 - - Matkovčík, Jozef farár
1823 - - 1823 - - Kiška, Rudolf. OFM administrátor
1823 - - 1831 - - Kromka, Mikuláš farár
1831 - - 1832 mar. 20. Zelinka, Barnabáš, OFM administrátor
1832 mar. 26. 1843 apr. 20. Labanc, Matúš farár
1843 - - 1843 sept. 27. Makovický, Adalbert, OFM administrátor
1843 - - 1848 febr. 28. Timčák, Alexander farár
1848 - - 1857 - - Latzko, Mikuláš farár
1857 - - 1866 - - Žufka, Ján farár
1866 - - 1894 - - Slabý, Ignác farár
1894 - - 1897 - - Sommer, Bernard farár
1897 - - 1900 - - Zošťák, Jozef farár
1900 - - 1901 - - Papp, Eleuterius administrátor
1901 - - 1908 - - Schwarcz, Vendelín Emil farár
1908 - - 1909 - - Stano, Leopold administrátor
1909 - - 1923 - - Kučera, Karol farár
1923 - - 1935 - - Kubičár, Jozef farár
1935 - - 1943 - - Fitt, Jozef administrátor, farár
1943 okt. 19. 1958 - - Šmiheľ, Štefan farár
1958 - - 1973 - - Lihosit, Karol správca farnosti
1974 - - +1986 jan. 2. Hagovský, Ladislav správca farnosti
1986 mar. 1. 1997 - - Vetrík, Rudolf farský_administrátor