logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Námestovo

Zriadenie:
1612
Titul kostola:
Kostol sv. Šimona a Júdu
Iné mená:
Námestovo : okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica) 1953 pričl. o. Slanica.
1773 Nameszto, Namesto, 1786 Nameszto, 1808 Namesztto, Naměsto, 1863–1913 Námesztó, 1920– Námestovo
-----------------------
Slanica: 1773 Szlanicza, Slanicza, 1786 Slanicza, 1808 Szlanicza, Slanica, 1863–1913 Szlanica, 1920–1953 Slanica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Oravská Jasenica (1370), k. Premenenia P. (1872), kap. P. M. Sedemb. na Rovni, 2. Vavrečka (873) k. sv. Anny (1932), kap. sv. Anny (1832), kap. P. M. Lurd. (1958), 3. Slanická Osada (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1612 - - 1646 - - Neborovius, Ján farár
1646 - - 1672 - - Becko, Štefan farár
1672 - - 1678 - - spravované z Lokce
1678 - - 1690 - - Jurčák, Vojtech farár
1690 - - 1697 - - Steblinszky, Severín farár
1697 - - 1709 - - Jurčák, Vojtech farár
1709 okt. 7. 1711 - - Filovič, Pavol farár
1711 sept. 14. 1713 - - Rábai, Jakub farár
1713 - - 1755 - - Jurčák, Jakub farár
1755 nov. 3. +1761 dec. 31. Bernolák, Ján (?-1761) farár
1761 dec. 16. +1762 apr. 7. Dávid, Pavol farár
1762 apr. 20. +1769 sept. 28. Vilcsek Ignatius. farár
1770 jan. 14. - - - Kronner, Jakub farár
1811 sp. - 1830 sp. - Hamornik Joannes farár
1831 sp. - 1856 sp - Brossko Emericus farár
1878 - - +1885 dec. 24. Latzko, Mikuláš farár
1915 - - 1927 - - Schwarcz, Vendelín Emil farár
1939 - - 1940 - - Brenkus, Jozef (1910-) správca farnosti
1952 - - 1952 - - Hudáč, Karol správca farnosti
1969 - - - - - Vrbovský, Jozef správca farnosti