logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišská Nová Ves

Titul kostola:
P. M. Naneb. (13. st.)
Iné mená:
Spišská Nová Ves SN/KI spiš. 1926–1954 pričl. o. Hnilec; 1960 vyčl. o. Mlynky; 1988–1990 pričl. o. Danišovce, Lieskovany. 1786 Iglo, Neudorf, Nowa Wes, Iglovia, 1808 Igló, Iglovia, Neudorf, Nowá Wes, 1863–1873, 1888–1913 Igló, 1877–1882 Szepesigló, 1920– Spišská Nová Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Huta (1450), k. sv. Cyrila a Metoda (1925).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1656 - - +1657 jún 25. Bogner, Bartolomej farár
1811 sp. - 1823 sp. - Bertoni, Karol farár
1824 sp. - 1839 sp. - Kissko Martinus farár
1841 sp. - 1843 sp. - Zaboyszky Ladislaus farár
1856 sp. - - - - Reindl, Ignác farár
1920 dec. 29. - - - Drbjak, Pavol farár
1950 - - 1951 - - Koštial, Štefan správca farnosti
1975 - - - - - Veľký, Vojtech Anton, OFMConv správca farnosti
1998 okt. 1 - - - Mišek, Anton farár