logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRemenka, Michal

Iné mená:

Remenka Michael. Remenka Michal. Remenka Martin.

Životopisné dáta:

* Zlaté Moravce – † 18. januára 1756, Trnava

Životopis:

4. mája 1712 bol prijatý do budínskeho seminára. Bol prvý v tomto alumnáte. Kým neprišli ďalší, nosil svetský odev: tuniku zo zeleného plátna, sandále z modrého plátna, opasok z červených pásov, bledé čižmy a čiapku. 16. apríla 1718 bol ustanovený za farára vo Veľkom Záluží. V rokoch 1721 a 1722 administroval aj Malý Báb. 8. apríla 1728 bol ustanovený za farára v Ždani a Lovči, kde bol činný až do r. 1732. Potom odišiel do dôchodku do Trnavy, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 888;
Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Zálužie 1718 apr. 16. 1727 - - Remenka, Michal farár
Báb 1721 - - 1722 - - Remenka, Michal farár
Horná Ždaňa 1728 apr. 8. 1732 - - Remenka, Michal farár
Lovča 1728 - - 1730 - - Remenka, Michal farár