logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5681
Meno kňaza : Remenka, Michal
Pcmeno kňaza : remenkamichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 888
Poradie : 192700
Citát : Remenka Michael.Maróthensis ex cottu Bars. 4. Maji 1712. susceptus ad seminarium Budense. Fuit primus in isto alumnatu. Qui dum intraret sequentes deposuit vestes saculares: Tunicam de panno viridi, caligas de panno ceruleo, cingulum de zonis rubris, coturnos flavos et pileum. 16. Apr. 1718. investitus parochus in Ujlak. 1721. et 1722. una administrabat et Kis-Báb. 8. Apr. 1728. investitus parochus in Zsdány et Nagy-Lovcsa, ubi usque 1732. activus erat. Hinc ingressus semin. deficientium Tirnaviae, ubi † 18. Jan. 1756.
Preklad : Remenka Michal. Z Moraviec v Tekovskej župe. 4. mája 1712 bol prijatý do budínskeho seminára. Bol prvý v tomto alumnáte. Kým neprišli ďalší, nosil svetský odev: tuniku zo zeleného plátna, sandále z modrého plátna, opasok z červených pásov, bledé čižmy a čiapku. 16. apríla 1718 bol ustanovený za farára vo Veľkom Záluží. V rokoch 1721 a 1722 administroval aj Malý Báb. 8. apríla 1728 bol ustanovený za farára v Ždani a Lovči, kde bol činný až do r. 1732. Potom odišiel do dôchodku do Trnavy, kde † 18. januára 1756.

Číslo záznamu : 29933
Meno kňaza : Remenka, Michal
Pcmeno kňaza : remenkamichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 166
Poradie : 14510
Citát : Remenka Michal
1718 farár v Ujlaku, 1721-1722 SF v M. Bábe, 1728 farár v H. Ždani, a Lovči, 1732 v. v. v dome defic. v Trnave, kde z. 18.I.1756. NSP