logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Ždaňa

Zriadenie:
Zač, 17. st.
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana a Júdu
Iné mená:
Horná Ždaňa : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Felső-Zdanya, Horna Zdana, 1786 Felschő-Zdana, 1808 Felső-Zdánya, Felső-Zsdánya, Horní Zdaňa, 1863–1888 Felsőzsdány, 1892–1913 Felsőzsadány, 1920–1948 Horná Ždáňa, 1948– Horná Ždaňa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolná Ždaňa (600), k. Najsv. Trojice (1935), 2. Horná Trnávka (časť Prestavlkov, (300).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť založili Dóczyovci na začiatku 17 st. Keďže na začiatku nadŕžali evanjelikom, bola aj farnosť evanjelická. R. 1666 je tu už katolícky farár. Za búrlivých časov tököliovcov a rákoczyovcov mala spoločných farárov s Lovčou. V r. 1776 – 1812 patrili k nej aj Prestavlky ako filiálka.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1666 okt. 6. 1667 máj - Szomolányi, Juraj (Šúrovce) farár
1667 máj 16. 1677 - - Nováky, Ján farár
1677 - - 1681 jan. 25. Kraus, Tobiáš farár
1681 jún 4. 1686 - - Kupec, Sebastián farár
1686 feb. 23. 1686 - - Petanek, Ján farár
1686 mar. 9. 1687 - - Sághy, Albert farár
1687 apr. 23. 1691 - - Szlaskay, Vavrinec Leopold farár
1691 - - 1695 - - Bajmóczy, Michal Ján farár
1695 jún 18. 1696 - - Benkovič, Juraj farár
1696 - - 1701 - - Kmethy, Juraj farár
1701 apr. 12. 1709 - - Krizsanóczy, Ján farár
1709 dec. 1. 1710 feb. 13. Černusky, Michal farár
1710 - - 1716 - - Krnáč, Ján farár
1716 - - 1728 - - Jachan, Martin František farár
1728 apr. 8. 1732 - - Remenka, Michal farár
1732 máj 16. 1732 - - Szedelyi, Jozef farár
1732 aug. 20. 1741 okt. 15. Mainx, Michal farár
1741 dec. 3. +1749 máj 24. Braxatoris, Matej farár
1749 máj 24. 1779 - - Mucina, Tomáš farár
1779 - - 1782 - - Kučera, Adam farár
1782 - - 1798 - - Váray Michael. farár
1798 - - 1812 - - Bartsch, Viktorín, OFM administrátor
1812 - - 1833 - - Šipoš, Ignác farár
1833 - - +1841 september 2. Báthora, Ján farár Ján Báthora zomrel v Hornej Ždani 2.9.1841 vo veku 52 rokov, tam aj pochovaný. Hrob sa nezachoval.
1841 - - 1842 - - Albl, Jozef administrátor
1842 - - 1856 - - Zachej Samuel farár
1856 - - 1877 - - Korec, Pavel farár
1877 - - 1880 - - Csutkay, Štefan farár
1880 - - 1880 - - Martinček, Jozef administrátor
1880 - - 1894 - - Striss Leopold farár
1894 - - 1894 - - Hainrich, Ján administrátor
1894 - - 1931 - - Poláček, Ján farár
1934 - - 1942 - - Majerčák, Pavol farár
1942 - - 1945 - - Róm, Róbert farár
1945 - - 1977 - - Strelka, Ladislav správca farnosti 1975 č. dekan
1978 - - 1988 - - Čeman, Jozef správca farnosti