logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKleinhans, Kristián

Iné mená:

Kleinhansz Christianus

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1776, Banská Bystrica – † 4. augusta 1828, Sása, okr. Zvolen

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1800 prebendátom, v r. 1801 správcom farnosti v Očovej, od r. 1802 farárom v Tŕní. Od r. 1811 pôsobil v Sáse, kde sa zároveň stal dekanom dištriktu.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1802 - - 1826 - - Kleinhans, Kristián farár
Sása 1826 - - 1828 - - Kleinhans, Kristián farár