logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tŕnie

Zriadenie:
Starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina
Iné mená:
Tŕnie: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1925 pričl. o. Budička, Kašova Lehôtka.
1773, 1786, 1873–1902 Ternye, 1808 Ternye, Trňa, 1863 Ternye és Hrabini, 1907–1913 Zólyomternye, 1920–1973 Trnie, 1973– Tŕnie
-------------------------
Budička: 1773, 1863–1882 Budicska, 1786 Budicschka, 1808 Budicska, Budička, 1888–1913 Budás, 1920 Budička, Bdička, [-1925 Budička]
Kašova Lehôtka: 1773 Lehottka, 1786 Lehotka, 1808 Kassa-Lehota, Lhota, 1863–1902 Kassalehota, 1907–1913 Zólyomszabadi, 1920 Kašova Lehôta, Lehôtka [-1925 Kašova Lehôtka]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Železná Breznica (773), k. sv. Cyrila a Metoda (1969), 2. Stará Huta (47), kap. sv. Anny (1727), 3. Budička (120), 4. Kašova Lehôtka (40).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Spomína sa v pápežských decimačných protokoloch a aj v Pazmáňovom katalógu. Za reformácie sa aj do týchto hôr dostala nová viera. Okolo r. 1663 sa vrátila katolícka správa. Za tököliovcov a rákoczyovcov bola znova v držbe evanjelikov. Od r. 1710 sa katolícka správa už nezmenila.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1580 sp. - - - - Gallus, Jakub farár
1665 máj 24. 1669 nov. 3. Skerlecz, Juraj farár
1669 - - 1669 - - Ostrolúcky, Baltazár farár
1669 nov. 3. 1671 - - Dojcsányi, Ján farár
1671 nov. 17. 1674 - - Benkovič, Ján z Tŕnia farár
1674 okt. 15. 1674 nov. 12. Silesius, Ján farár
1675 - - 1679 - - Kútik, Marek farár
1679 - - 1679 - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
1679 - - 1679 - - Istvánffy, Mikuláš farár
1679 - - 1680 - - Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
1680 máj 15. 1680 - - Matulník, Jakub farár
1680 okt. 30. 1680 - - Benkovič, Juraj farár
1681 - - 1686 - - spravujú protestanti
1686 okt. 7. 1687 - - Püspöky Štefan farár
1687 mar. 9. 1689 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
1689 - - 1691 - - Drien, Andrej farár
1691 mar. 27. 1692 - - Bojoni, Ondrej farár
1692 apr. 16. 1692 - - Pullis, Juraj farár
1692 - - 1693 - - Pavlovič, Ján farár
1693 máj 19. 1696 jún 17. Szaszinszky, Mikuláš farár
1696 jún 1. 1699 jún 4. Turaz, Michal farár
1699 apr. 29. 1701 - - Benkovič, Juraj farár
1701 apr. 12. 1710 - - Fančovič, Štefan farár
1711 - - 1725 - - Kozík, Ján farár
1725 apr. 24. 1751 - - Homolkay, Andrej Peter farár
1751 feb. 17. 1755 - - Homolkay, Andrej František farár
1755 dec. 9. 1763 apr. 26. Benčat, Gašpar farár
1763 júl 1. 1773 - - Piaček, Ján (Tŕnie, 1763) farár
1773 - - 1791 - - Bošanský, Juraj farár
1791 - - 1798 - - Fábry, Jozef (1742-1802) farár
1798 - - 1802 - - Mellyus, Anton farár
1802 - - 1826 - - Kleinhans, Kristián farár
1826 - - 1845 - - Dvorágh, Jozef farár
1845 - - 1853 - - Valiček Teofil farár
1853 - - 1890 - - Sásik, Vojtech farár
1890 - - 1897 - - Kováčovský, Róbert farár
1897 - - 1908 - - Sebestyén, Štefan farár
1908 - - 1930 - - Miko, Juraj farár
1930 - - 1938 - - Šefčík, Jakub administrátor
1938 - - 1949 - - Sliva, František správca farnosti
1950 - - 1951 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
1951 - - 1956 - - neznámy kňaz
1956 - - 1963 - - Andrejkovič, Violand Pavol správca farnosti
1963 - - 1965 dec. 15. Lenhardt, Jozef správca farnosti
1966 - - 1973 - - Drienko, Alojz správca farnosti
1974 - - 1977 - - Straka, Jozef (1914-1977) správca farnosti
1977 - - 1980 - - Piecka, Štefan správca farnosti
1980 - - 1982 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti