logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sása

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Iné mená:
2076 Sása: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Szaszi, 1786 Saszi, Német-Pelschőtz, 1808 Szász, Német-Pelsőcz, Sásy, 1863–1882 Szász, 1888–1913 Szászpelsőc, 1920– Sása
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bzovská Lehôtka (200), kap. P. M. Sedemb. (1864), 2. Pliešovce (250), 3. Zaježová (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená s príchodom kolonistov. Bola exemptná. Spomína sa v pápežských decimačných protokoloch aj v Pazmáňovom katalógu. Od Belu IV. mala rôzne výsady. Dokedy platili, nie je známe, lebo od 17. st. prezentoval farára patronát a potvrdzoval vikariát v Trnave. Za časov reformácie prešla na novú vieru. Určitý čas tu však opäť bol katolícky farár, ale počas tököliovcov a rákoczyovcov bola zase evanjelická. Od r. 1709 je tu nepretržite katolícka správa.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich (Babiná, 1332) farár
1663 - - - - - Čermák, Mikuláš farár
1670 jún 17. 1670 - - Szászkay, Vojtech farár
1670 - - 1673 máj 15. Blaškovič, Martin z Horných Vesteníc farár
1676 - - 1688 - - Corneli, Ján Štefan farár
1676 - - - - - Čermák, Mikuláš farár
1682 - - - - - Spravujú ev. farári
1688 - - 1689 - - Delat, Jakub farár
1690 apr. 12. 1700 apr. 25. Čermák, Mikuláš farár
1700 apr. 27. 1701 - - Bojoni, Ondrej farár
1701 apr. 12. 1704 - - Kucser, Daniel Ján farár
1705 - - 1709 - - Spravujú ev. farári
1709 dec. 7. 1715 - - Hergovič, Andrej farár
1715 sept. 15. +1738 feb. 20. Simonffy, Mikuláš farár
1738 mar. 1. 1747 okt. 6. Nedecký Adam Michal farár
1747 okt. 11. 1763 feb. 20. Konček, Adam Ignác farár
1763 apr. 26. 1802 - - Benčat, Gašpar farár
1802 - - 1805 - - Gašparec, Ján farár
1805 - - 1826 - - Bella Jozef farár
1826 - - 1828 - - Kleinhans, Kristián farár
1829 - - 1829 - - Škoda, Ján (1798-1861) farár
1829 - - 1835 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár
1835 - - 1858 - - Haverla, Ján farár
1858 - - 1873 - - Huszóczy, Štefan farár
1873 - - 1873 - - Uhliarik Ján administrátor
1873 - - 1895 - - Sásik, Ignác farár
1895 - - 1918 - - Truchlý, Andrej farár
1918 - - 1919 - - Kallina, Ján administrátor
1919 - - 1920 - - Javorka, Ján farár
1920 - - 1959 - - Puskailer, Vincent farár
1959 - - 1965 - - Leitman, Anton (1912-1982) správca farnosti
1965 - - 1967 - - Zaťko, Matej správca farnosti 1968 č. dekan
1967 - - 1972 - - Hegedüs, Gašpar správca farnosti
1972 - - 1984 - - Regeš, Ján správca farnosti
1984 - - 1985 - - Marcin, Ján administrátor