logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žakovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša
Iné mená:
Žakovce: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica) 1947 vyčl. o. Vysoké Tatry.
1773 Szakocz, Aysttorff, 1786 Sakocz, Eisdorf, 1808 Zsákocz, Eisdorf, Žakowce, 1863–1888 Zsákóc, 1892–1902 Izsákfalu, 1907–1913 Izsákfalva, 1920 Žakovce, Eisdorf, 1948– Žakovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1558 - - +1580 - - Kollárik, Gašpar farár
1687 feb. 1. 1695 - - Kuzmický, Matej farár
1695 máj 16. 1696 - - Rohovszky, Jakub farár
1696 apr. 25. 1697 apr. 17. Kuzmický, Matej farár
1697 jún - 1700 - - Fančovič, Juraj farár
1706 sp. - 1709 - - Wagner Joannes. farár
1709 okt. 7. 1719 - - Humay, František Ján farár
1719 okt. 9. - - - Kostka, Ján (Smolenice, -1748) farár
1723 - - +1744 - - Krivánsky, Daniel farár
1763 sp. - 1765 - - Weingruber Ignatius. farár
1765 - - - - - Kirschner, Ján farár
1811 sp. - 1812 sp. - Hudak Joannes farár
1821 sp. - 1831 sp. - Lipter Joannes farár
1832 sp. - 1837 sp. - Scholtz, František (1795-1850) farár
1838 sp. - 1843 sp. - Meravy Joannes farár
1856 sp. - - - - Hradszky Josephus farár
1948 - - 1952 - - Doranský, Andrej (1915) správca farnosti
1968 - - 1972 - - Tomaškovič, Ján, CSsR správca farnosti
1971 - - - - - Zajac, Michal správca farnosti
1973 - - 1974 - - Hagovský, Ladislav správca farnosti
1994 - - 1995 jún 1. Vrábel, Ladislav (1947-2021) správca farnosti