logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKuzmický, Matej

Iné mená:

Kunsitzky, vel Kuzmitzky Mathias.

Životopisné dáta:

* 1661, Kunčice, Morava – † 11. februára 1714, Dovalovo, časť Liptovského Hrádku

Životopis:

Pochádzal zo Sliezska. Študoval v Olomouci, kazuistiku. Vysvätený bol 19. septembra 1687. Ale už 1. februára toho roka bol bez vysvätenia ustanovený za farára v Žakovciach a Komjatnej. Do nej sa znovu vrátil 25. apríla 1696 a prijal úrad. Tam v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi: „36 ročný, kňazom 10 rokov. Má pri sebe matku a otca. Svojou prácou obrátil 40 nekatolíkov.“ 17. apríla 1697 bol ustanovený v Liskovej. Odtiaľ prešiel v r. 1713 do Dovalova, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žakovce 1687 feb. 1. 1695 - - Kuzmický, Matej farár
Žakovce 1696 apr. 25. 1697 apr. 17. Kuzmický, Matej farár
Lisková 1697 apr. 17. 1713 - - Kuzmický, Matej farár
Dovalovo 1713 - - +1714 feb. - Kuzmický, Matej farár