logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFančovič, Juraj

Iné mená:

Fancsovics Georgius.

Tituly:

ThDr.

Životopisné dáta:

* 1664, Jaslovce, okr. Trnava – † v decembri 1708, Trstín, okr. Trnava

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1690 stal bakalárom a v r. 1691 magistrom filozofie. Štyri ročníky teológie absolvoval na Pázmáneu. V mesiaci júni 1692 obdržal farnosti Veličnú a Žaškov. Ako farár bol v tom istom roku kreovaný na doktora posvätnej teológie. V tom roku vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý povedal, že farár má 28 rokov. V čase jedného roka – vravel vizitátor – obrátil 13 nekatolíkov. Aby mohol obrátiť viacerých, nesobášil nikoho bez vyznania, ani neuvádzal matku bez neho. 4. mája 1706 bol ustanovený do farnosti privilegovaného mestečka Stará Turá, a odtiaľ už 6. júla toho roka prešiel do Trstína v Bratislavskej župe, kde zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veličná 1697 jún - 1706 máj 4. Fančovič, Juraj farár
Žakovce 1697 jún - 1700 - - Fančovič, Juraj farár
Trstín 1706 júl 6. 1708 - - Fančovič, Juraj farár
Stará Turá 1706 máj 7. 1706 máj 9. Fančovič, Juraj farár