logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trhovište

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
Narod. sv. Jána Krst. (1759).
Iné mená:
Trhovište MI/KI zemplín. 1773 Vásárhely, Tarhowisscže, 1786 Wáschárhely, Terhowisstye, 1808 Vásárhely, Terhowisstě, Trhowisstě, 1863–1913 Vásárhely, 1920– Trhovište
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Moravany (649), k. sv. Štefana 2. Ložín (585), k. sv. Petra a Pavla, ap., 3. Lučkovce (135), k. P. M. Rep. Srdca (1942), 4. Bánovce nad Ondavou (486), kap. sv. Mikuláša (1838), 5. Horovce (730), 6. Tušická N. Ves (410), 7. Pozdišovce (300), 8. Bracovce (205), 9. Laškovce (140).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Trhovište) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Tyba(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Trhovište,1332) kňaz
1801 - - - - - Ursulyák, Jozef farár
1810 - - 1816 - - Semsey, Juraj, Gabriel, de Šemša farár
1817 - - 1857 - - Kováč, Ján (1779-1856) farár
1857 - - - - - Kapossy, Melichar farár
1907 - - 1908 - - Gallé, Marcel administrátor
1908 - - - - - Kristóf, Ľudovít, st administrátor-farár
1945 - - 1959 - - Pál, Ján administrátor
1959 - - - - - Borovský, Matej administrátor
1972 - - - - - Bublák, Vladimír správca farnosti
1987 - - 1990 - - Burda, Vincent administrátor
1990 - - 1997 - - Pristaš, Štefan farár
1997 - - - - - Dudič, Jozef farár