logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trhovište

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
Narod. sv. Jána Krst. (1759).
Iné mená:
Trhovište MI/KI zemplín. 1773 Vásárhely, Tarhowisscže, 1786 Wáschárhely, Terhowisstye, 1808 Vásárhely, Terhowisstě, Trhowisstě, 1863–1913 Vásárhely, 1920– Trhovište
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Moravany (649), k. sv. Štefana 2. Ložín (585), k. sv. Petra a Pavla, ap., 3. Lučkovce (135), k. P. M. Rep. Srdca (1942), 4. Bánovce nad Ondavou (486), kap. sv. Mikuláša (1838), 5. Horovce (730), 6. Tušická N. Ves (410), 7. Pozdišovce (300), 8. Bracovce (205), 9. Laškovce (140).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Trhovište) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Tyba(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Trhovište,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Trhovište,1332) kňaz
1801 - - - - - Ursulyák, Jozef farár
1810 - - 1816 - - Semsey, Juraj, Gabriel, de Šemša farár
1817 - - 1857 - - Kováč, Ján (1779-1856) farár
1846 - - 1846 - - Gefferth, Imrich kaplán
1848 - - 1848 - - Blazsovszky, Ignác kaplán
1849 - - 1851 - - Marcéni, Andrej kaplán
1853 - - 1853 - - Liber, Ján kaplán
1853 ? - 1853 - - Gaál, Ján kaplán
1855 - - 1855 - - Kascsák, Juraj kaplán
1857 - - - - - Kapossy, Melichar farár
1857 - - 1857 - - Tamaškovič, Ján kaplán
1860 po - 1860 po - Hlopák, Ján kaplán
1860 po - 1875 - - Hlopák, Ján kaplán
1861 po - 1868 - - Keresztessy, Štefan [Kresztianko] kaplán
1864 - - 1864 - - Szignárovich, Ján kaplán
1868 po - 1868 po - Dragóner, Ľudovít kaplán
1868 - - 1868 po - Aranyossy, Július kaplán
1870 - - 1870 po - Lehoczký, Andrej kaplán
1871 ? - - - - Günthner, Ján kaplán
1872 - - 1872 - - Zondlyák, Ján kaplán
1874 po - 1874 po - Dragóner, Vojtech; kaplán
1877 - - 1877 - - Brühl, Melichar kaplán
1879 - - 1883 - - Liteczky, Jozef kaplán
1881 - - 1893 - - Sztranyavszky, Jozef kaplán
1883 - - 1883 - - Mihelyi, Jozef kaplán
1884 - - 1884 - - Krakovský, Jozef kaplán
1891 - - 1894 - - Schwartz, Július kaplán
1891 - - 1891 - - Kováč, Alexander kaplán
1891 - - 1894 - - Szabó, Július kaplán
1893 - - 1893 - - Magyar, Ján (1868-1926) kaplán
1894 - - 1894 - - Zaborovszky, Vojtech kaplán
1894 - - 1898 - - Kubík, Jozef (1871-1931) kaplán
1898 - - 1900 - - Baláž, Teodor kaplán
1899 - - 1902 - - Absolon, Eduard kaplán
1899 - - 1901 - - Uhrinovics, Alexander, ml kaplán
1900 po - 1907 - - Gallé, Marcel kaplán
1901 po - 1901 po - Záhora, Ján kaplán
1902 - - 1902 po - Suchy, Jozef kaplán
1902 - - 1902 - - Varga, Imrich kaplán
1902 - - 1904 - - Madár, Ján kaplán
1904 - - 1906 - - Sznak, Jozef kaplán
1907 - - 1908 - - Gallé, Marcel administrátor
1908 - - 1908 - - Grund, Karol kaplán
1908 - - - - - Kristóf, Ľudovít, st administrátor-farár
1908 - - 1908 - - Weigl, Andrej kaplán
1909 - - 1909 - - Hvaszta, Jozef kaplán
1910 - - 1910 - - Hemerka, Udalricus? kaplán
1910 - - 1911 - - Juhász, Jozef kaplán
1911 - - 1911 - - Konrády, Ladislav kaplán
1913 - - 1913 - - Salamon, Július kaplán
1913 - - 1913 - - Dujsík, Anton kaplán
1914 - - 1914 - - Urbanyetz, Ján kaplán
1914 - - 1914 - - Ondriáš, Martin kaplán
1918 po - 1921 - - Hrabský, Vojtech kaplán
1921 - - - - - Dugas, Ľudovít kaplán
1921 - - 1924 - - Hudák, Anton kaplán
1925 - - 1933 - - Deák, Ladislav kaplán
1933 - - 1934.9.1 - - Nemec, Ján kaplán
1934 - - 1935 - - Repovský, Jozef kaplán
1934 sept. 1. 1939.12.1 - - Nemec, Ján kaplán
1935 - - 1937 - - Kapušanský, Andrej kaplán
1935 - - 1936 - - Olexa, Zoltán kaplán
1936 - - 1937 - - Winter, Ernest kaplán
1936 - - 1936 po - Manczos Anton kaplán
1938 - - 1938 - - Kráľovský, Jozef kaplán
1938 - - 1938 - - Stach, Emil kaplán
1938 - - 1940 - - Raffáč, František kaplán
1940 - - 1941 - - Pál, Ján kaplán
1941 - - 1944 - - Buršák, Andrej kaplán
1943 - - 1944 - - Gič, Jozef kaplán
1945 - - 1945 po - Zbojovský, Ján kaplán
1945 po - 1948 - - Juhás, Vojtech kaplán
1945 - - 1959 - - Pál, Ján administrátor
1948 - - 1949 - - Kocun, Emanuel kaplán
1948 po - 1951 - - Turčáni, Ladislav kaplán
1951 - - 1951 po - Greško, Pavol kaplán
1959 - - - - - Borovský, Matej administrátor
1972 - - - - - Bublák, Vladimír správca farnosti
1973 - - - - - Buršák, Andrej na dôchodku
1987 - - 1990 - - Burda, Vincent administrátor
1990 - - 1997 - - Pristaš, Štefan farár
1997 - - 1998 - - Dráb, Vincent kaplán
1997 - - - - - Dudič, Jozef farár
1998 - - 1999 - - Bartko, Štefan kaplán
1999 - - 2001 - - Nemec, Dušan kaplán
2001 - - 2002 - - Kozák, Jozef kaplán
2002 - - 2003 - - Draganovský, Ľuboš kaplán
2002 - - 2002 - - Talnagi, Martin kaplán
2003 - - 2005 - - Krenický, Radoslav kaplán
2005 - - - - - Hudák, Ján kaplán