logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33584
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 225
Poradie : 22980
Citát : TRHOVIŠTE 072 04, tel. 17, o. Michalovce, (4.200), k. Narod. sv. Jána Krst. (1759). — Fil.: 1. Moravany (649), k. sv. Štefana 2. Ložín (585), k. sv. Petra a Pavla, ap., 3. Lučkovce (135), k. P. M. Rep. Srdca (1942), 4. Bánovce nad Ondavou (486), kap. sv. Mikuláša (1838), 5. Horovce (730), 6. Tušická N. Ves (410), 7. Pozdišovce (300), 8. Bracovce (205), 9. Laškovce (140). — K 119, p 48, s 40.
Duchovný správca: Vladimír Bublák.

Číslo záznamu : 51598
Meno kňaza : Tyba(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : tyba1332trhoviste
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64730
Citát : Item Thika sacerdos Sancti Nicodemi de villa Fur iuratus dixit valere decimam X. grossos et non ultra.
Preklad : Tyba, kňaz z (kostola) sv. Nikodema z Trhovišťa prísažne vypovedal, že jeho desiatok je 10 grošov a nie viac.

Číslo záznamu : 51600
Meno kňaza : Peter(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332pozdisovce
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64750
Citát : Item Petrus sacerdos de Poydis iuratus solvit XI. grossos.
Preklad : Peter, kňaz z Pozdišoviec (teraz filiál. farnosti Trhovište) prísažne zaplatil 11 grošov.

Číslo záznamu : 51604
Meno kňaza : Mikuláš(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332lozin
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64790
Citát : Item N. sacerdos de Lesan iuratus solvit VII. grossos.
Preklad : Mikuláš, kňaz z Lozina (teraz filiál. far. Trhovište) prísažne zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 51612
Meno kňaza : Štefan(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332moravany
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64870
Citát : Item Stephanus sacerdos de Morswa iuratus solvit VII. grossos.
Preklad : Štefan, kňaz z Moravan (teraz filiál. farnosti Trhovište) prísažne zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 51613
Meno kňaza : Tomáš(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : tomas1332tusice
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64880
Citát : Item Thomas sacerdos de Chos iuratus solvit VI. grossos.
Preklad : Tomáš, kňaz z Tušíc (teraz filiál. far. Trhovište) prísažne zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 54263
Meno kňaza : Mikuláš(1332,Trhovište)
Pcmeno kňaza : mikulas1332trhoviste
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 324
Poradie : 91380
Citát : Item Nicolaus de Wosar iuratus solvit V. grossos.
Preklad : (Kňaz) Mikuláš z Trhovišťa prísažne zaplatil 5 grošov.

Číslo záznamu : 54410
Meno kňaza : Peter(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332pozdisovce
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92850
Citát : Et primo Petrus de Pasdich solvit XII. grossos.
Preklad : Na prvom mieste (kňaz) Peter z Pozdišoviec (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 12 grošov.

Číslo záznamu : 54412
Meno kňaza : Tyba(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : tyba1332trhoviste
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92870
Citát : Item Tyba vicearchidyaconus Loco Fori solvit XI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Tyba, vicearchidiakon z Trhovišťa zaplatil 11 grošov.

Číslo záznamu : 54417
Meno kňaza : Tomáš(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : tomas1332tusice
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92920
Citát : Item Thomas de Tuschan solvit VIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Tomáš z Tušíc (teraz filiál. far. Trhovište) zaplatil 8 grošov.

Číslo záznamu : 54418
Meno kňaza : Mikuláš(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332lozin
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92930
Citát : Item Nicolaus de Lazen solvit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Mikuláš z Lozina (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 54425
Meno kňaza : Štefan(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332moravany
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 93000
Citát : Item Stephanus de Morba solvit VIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Moravan (teraz filiál. far. Trhovište) zaplatil 8 grošov.

Číslo záznamu : 54606
Meno kňaza : Peter(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332pozdisovce
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94810
Citát : Item Petrus de Pozdig solvit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Peter z Pozdišoviec (teraz filiál. far. Trhovište) zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 54608
Meno kňaza : Tyba(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : tyba1332trhoviste
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94830
Citát : Item Tyba vicearchidyaconus solvit VI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Tyba, vicearchidiakon z Trhovišťa zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 54614
Meno kňaza : Mikuláš(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332lozin
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94890
Citát : Item Nicolaus de Lozon solvit IIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Mikuláš z Lozina (teraz filiál. far. Trhovište) zaplatil 4 groše.

Číslo záznamu : 54617
Meno kňaza : Štefan(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332moravany
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94920
Citát : Item Stephanus de Morna solvit IIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Moravan (teraz filiál. far. Trhovište) zaplatil 4 groše.

Číslo záznamu : 54618
Meno kňaza : Tomáš(Trhovište,1332)
Pcmeno kňaza : tomas1332tusice
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94930
Citát : Item Thomas de Thusa solvit IIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Tomáš z Tušíc (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 4 groše.

Číslo záznamu : 55114
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99890
Citát : Item de Wasazhel (sic) solvit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) z Trhovišťa (takto) zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 55115
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99900
Citát : Item de Morua solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Maravan (teraz fil. far. Trhovišťe) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55132
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 100070
Citát : Item de Lozen solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Ložína (teraz fil. far. Trhovište) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55780
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106550
Citát : Item de Wasarhel solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Trhovišťa zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 55782
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106570
Citát : Item de Tusa solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Tušíc (podľa Schem78 filiál. far. Trhovište) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55783
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106580
Citát : Item de Morwa solvit V.
Preklad : (Kňaz) z Moravan (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 55802
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106770
Citát : Item de Lozon solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Ložína (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 62309
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 300
Citát : 28. LOŽÍN, (o. Michalovce).
a) 257: N(icolaus) sacerdos de Lesan, d.: 7 gr.-
b) 328: Nicolaus de Lazen, 7 gr.-
c) 333: Nicolaus de Lozon, 4 gr.- cc) 346: de Lozen, 4.-
d) 362: de Lozon, 4.-

0-192/72: Lazony. Schem. 150: Ložín, (zf), fara: Trhovište. O farárovi máme záznam až z r. 1485,- bol to plebán farského kostola "de Lazan" menom Peter.(1) Mogh de Lazoni, (1252/1393, v listine z r.1400);(2) poss. Noglazon, Kys Lazon,(1349).(3)

1) Hoklt. 438.
2) W-XI/383.
3) AO-V/278, aj Csánki, I/355.

Číslo záznamu : 62317
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 380
Citát : 36. MORAVANY, (o. Michalovce).
a) 257: Stephanus sacerdos de Morswa, d.: 7 gr.-
b) 328: Stephanus de Morba, 8 gr.-
c) 333: Stephanus de Morna, 4 gr.- cc) 346: de Morua 4.-
d) 362: de Morwa, 5.-

0-193/89: Morva. Schem. 150: Moraviany, Ecclesia ad S. Stephanum Regem vetusta, (zf), fara: Trhovište. O stredovekej existencii tejto fary nemáme údaj. Poss. Morua, (1328;(1) aj r. 1342).(2) Poss. Morwa, (1350(3) a 1453).(4)

1) AO-II/380.
2) AO-IV/190.
3) AO-V/400.
4) Csánki, I/357.

Číslo záznamu : 62324
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 450
Citát : 43. POZDIŠOVCE, (o. Michalovce).
a) 257: Petrus sacerdos de Poydis, d.: 11 gr.-
b) 328: Petrus de Pasdich, 12 gr.-
c) 333: Petrus de Pozdig, 7 gr.- cc) 346: de Bazdich, 7.-
d) 362: de Pazdich, 6.-

0-188/14: Bazdich, Poydis-Pazdics. Schem. 151: Pozdišovce, (zf), fara: Trhovište. R.1447 sa uvádza plebán "de Pazdich."(1) Poss. Pazdics in comitatu Zemlem, (1315);(2) R. 14O4 sa píše o hrade a kráľovskom majetku "de Pazdych."(3) Bola to menšia pevnosť, (fortalicium Pazdycz).(4)

1) Sztáray oklt. II/399.
2) F-VIII/1-562.
3) Sztáray oklt. II/33-ZSO-II/1, č. 2981,(regest).
4) Csánki, I/335.

Číslo záznamu : 62334
Meno farnosti : Trhovište
Pcmeno farnosti : trhoviste
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 550
Citát : 53. TRHOVIŠTE, (o. Michalovce).
a) 257: Thika(1) sacerdos Sancti Nicodemi de villa Fur, d.: 10 gr.-
b) 328: Tyba vicearchidyaconus Loco Fori, 11 gr.-
c) 333: Tyba vicearchidyaconus, 6 gr.-(2) cc) 346: de Wasazhel, (!),7 gr.-
d) 362: de Wasarhel, 6.-

0-190/45 a 196/134: Vásárhel. Schem. 150: Trhovište.
Zo stredovekých kňazov sme našli záznamy r. 1358, (Abraam de Varashel (!) ecclesie sacerdos;(3) r. 1385, (plebán "de Wasarhel");(4) r. 1447, (Georgius de Vasarhel);(5) r. 1457, (Blasius plebanus de Wasarhel)(6) V regeste z r. 1429 sa píše: "Supplicatio Stephani Nicolai plebani parochialis ecclesie S. Martini de Vasarhel, Agriensis dioc."(7) V tomto prípade nie sme si istí, či tu ide o Trhovište alebo o iný nám neznámy "Vásárhely" na území jágerského biskupstva, a to preto, že patrocínium kostola má sv. Martin a nie sv. Nikodém, ale môže byť, že jeden z týchto svätých bol omylom nesprávne uvedený. Terajšie patrocínium kostola je sv. Ján Krstiteľ.(8) "Villa Wasarhely" sa spomína už r. 1220.(9) "Wasarhel," (1451).(10)

1) Správne by malo byť: Thiba.
2) Miesto fary bolo omylom vynechané.
3) AO-VII/200.
4) Dr. Jakó, regesta,č. 42/55.
5) Sztáray oklt. II/399.
6) Bánffy oklt. I/710.
7) Lukcsics P. I. č. 1088.
8) Schem. Cassov. 1948, str. 49.
9) Karácsonyi: Regestrumm Varad, str. 256, č. 276.
10) Csánki, I/365.

Tŕňa, p. č. 56 tohto zoznamu: Veľká Tŕňá.