logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Strážske

Zriadenie:
zmienka 1437
Titul kostola:
Naneb. Pána (1808)
Iné mená:
Strážske MI/KI zemplín. 1960 pričl. o. Krivošťany. 1773 Őrmező, Straske, 1786 Oermeső, Straschke, 1808 Őermező, Eörmező, Strážky, Strássky, 1863–1913 Őrmező, 1920 Stražské, 1927– Strážske Krivošťany: 1773 Krivoscsany, Krywosczany, 1786 Kriwocschány, 1808 Krivostyán, Krivosztány, Křiwossťany, Krywočany, 1863 Krivostrány, 1873 Krivoscsán, 1877–1902 Krivostyán, 1907–1913 Gödrös, 1920–1960 Krivošťany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Brekov (1.000), k sv. Michala (1937), kap. P. M. Sedemb. (1900), 2. Nacina Ves (900), k. Všechsvätých (1443), 3. Pusté Čemerné (300), k. Košic. muč. (1969), 4. Nacina Ves-Vybuchanec (150), k. B. S. J. (1939), 5. Voľa (150).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Strážske,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Šimon(Strážske,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Strážske,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Pusté Čemerné,1332) kňaz
1713 - - 1722 - - Kalas, Štefan farár
1722 - - 1733 - - Veis, Václav farár
1733 - - 1742 - - Volenszky, Adam farár
1742 - - 1750 - - Urbanovics, Matej farár
1750 - - 1760 - - Mojzes, Jakub farár
1760 - - 1761 - - Albini, František farár
1761 - - 1763- - - Jászay, Ján (1755) farár
1763 - - 1773 - - Rembeczky, Jozef farár
1773 - - 1774 - - Szántay, Štefan farár
1774 - - 1779 - - Petrás, Martin farár
1779 - - 1780 - - Keller, Tomáš farár
1780 - - 1790 - - Podmaniczky, Jozef farár
1790 - - 1793 - - Mayer, Ján (1750-1804) farár
1794 - - 1800 - - Škultéty, Jozef farár
1800 nov. - 1805 - - Rácz, Andrej (1776-1812) farár
1805 - - 1828 - - Guth, Matúš farár
1828 aug. 1. +1864 júl 20. Szlavkay, Andrej farár
1864 - - 1866 - - Revický, Adam administrátor, farár
1866 - - 1873 - - Szkurkay, Augustín farár
1873 - - +1914 sept. 18. Tellyasniczky, Ladislav administrátor, farár
1914 - - 1918 - - Kmetz, Juraj administrátor
1918 - - +1953 aug. 9. Lukáč, Jozef administrátor
1953 - - 1959 - - Bubán, Ján administrátor
1959 - - 1990 - - Kmec, Vojtech farár
1990 - - 1994 - - Burda, Vincent farár
1994 - - 1999 - - Bielak, Štefan farár
1999 - - 2013 - - Hermanovský Jozef farár
2013 - - 2014 - - Vojtko Peter farár
2014 - - 2022 - - Vaščák, Augustín farár