logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33582
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 225
Poradie : 22960
Citát : STRÁŽSKE 072 22, tel. 813 88, o. Michalovce, (4.500), k. Naneb. Pána (1808), kap. P. M. Sedemb., cint. (1900). — Fil.: 1. Brekov (1.000), k sv. Michala (1937), kap. P. M. Sedemb. (1900), 2. Nacina Ves (900), k. Všechsvätých (1443), 3. Pusté Čemerné (300), k. Košic. muč. (1969), 4. Nacina Ves-Vybuchanec (150), k. B. S. J. (1939), 5. Voľa (150). — K 93, p 37, s 29.
Duchovný správca: Vojtech Kmec.

Číslo záznamu : 51605
Meno kňaza : Pavol(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : pavol1332brekov
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64800
Citát : Item Paulus sacerdos de Barcho iuratus solvit VII. grossos.
Preklad : Pavol, kňaz z Brekova (teraz filiál. farnosti Strážske) prísažne zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 51614
Meno kňaza : Štefan(1332,Pusté čemerné)
Pcmeno kňaza : stefan1332strazske
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64890
Citát : Item Stephanus sacerdos de Sancto Clemente iuratus solvit VI. grossos.
Preklad : Štefan, kňaz z (kostola) sv. Klementa z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) prísažne zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 51619
Meno kňaza : Šimon(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : simon1332lesne
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64940
Citát : Item Symon sacerdos Omnium Sanctorum de Lesna iuratus solvit X. grossos.
Preklad : Šimon, kňaz z (kostola) Všetkých Svätých z Lesného (teraz filiál. farnosti Strážske) prísažne zaplatil 10 grošov.

Číslo záznamu : 51620
Meno kňaza : Mikuláš(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332pustecemerne
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64950
Citát : Item N. sacerdos sancte Helyzabeth de Semeruhe iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad : Mikuláš, kňaz z (kostola) sv. Alžbety z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) prísažne zaplatil 8 grošov.

Číslo záznamu : 54411
Meno kňaza : Mikuláš(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332pustecemerne
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92860
Citát : Item Nicolaus de Zommoria solvit VI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Mikuláš z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 54422
Meno kňaza : Pavol(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : pavol1332brekov
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92970
Citát : Item Paulus de Borko solvit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Pavol z Brekova (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 54424
Meno kňaza : Šimon(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : simon1332lesne
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92990
Citát : Item Symon de Lezna solvit IX. grossos.
Preklad : (Kňaz) Šimon z Lesného (teraz filiál. farnosti Strážske) zaplatil 9 grošov.

Číslo záznamu : 54430
Meno kňaza : Štefan(Pusté Čemerné,1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332strazske
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 93050
Citát : Item Stephanus [de] Chemarnia solvit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 54610
Meno kňaza : Pavol(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : pavol1332brekov
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94850
Citát : Item Paulus de Charkaw solvit IIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Pavol z Brekova (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 4 groše.

Číslo záznamu : 54613
Meno kňaza : Šimon(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : simon1332lesne
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94880
Citát : Item Symon de Lizna solvit IIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Šimon z Lesného (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 4 groše.

Číslo záznamu : 54622
Meno kňaza : Mikuláš(Strážske,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332pustecemerne
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94970
Citát : Item Nicolaus de Semurche (?) solvit III. grossos.
Preklad : (Kňaz) Mikuláš z Pustého Čemerného (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 54653
Meno kňaza : Štefan(Pusté Čemerné,1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332strazske
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 95280
Citát : Item Stephanus de Chemerne solvit III. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 55106
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99810
Citát : Item de Chermia solvit V.
Preklad : (Kňaz) z Pustého Čemerného, teraz fil. farnosti Strážske, zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 55118
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99930
Citát : Item de Borkan solvit III. grossos.
Preklad : (Kňaz) z Brekova (teraz fil. far. Strážske) zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 55788
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106630
Citát : Item de Borkow solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Brekova (teraz filiál. farnosti Strážske) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 62288
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 90
Citát : 7. BREKOV, (o. Humenné).
a) 257: Paulus sacerdos de Barcho, d.: 7 gr.-
b) 328: Paulus de Borko, 7 gr.-
c) 333: Paulus de Charkaw, 4 gr.- cc) 346: de Borkan, 3 gr.-
d) 362: de Borkow, 4.-

0-188/11: Barcho-Baskó(!),správne má byť Barkó. Bude to asi tlačová chyba, lebo Balássy správne uvádza, že dedina je filiálkou "Ormezo" (Strážskeho). Avšak chybne aplikuje názov "Charkaw" na Veľké Trakany (Nagy tárkány), o. Trebišov. O-195/119), lebo porovnávacou metódou sme zistili, že v danom prípade ide iba o Brekov. Názov "Borkan" správne aplikuje Balássy na Brekov, ale "Borko" nelokalizuje. (O-189/20). Schem.136: Brekov,(zf), fara: Strážske. Dedina leží pod brekovským hradom,ktorý sa spomína r. 1322, (castrum Borko);(1) tiež r. 1330, (castrum Barkou).(2)

1) AO-II/38.
2) Csánki, I/333.

Číslo záznamu : 62325
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 460
Citát : 44. PUSTÉ ČEMERNÉ, (o. Michalovce).
a) 257: N.(1) sacerdos sancte Helyzabeth de Semeruha, d.: 8 gr.-
b) 328: Nicolaus de Zommoria, 6 gr.-
c) 333: Nicolaus de Semurche,(2) 3 gr.- cc) 346: Chemernya, 3.-
d) 362: de Chemernia, 3.-

0-195/113 a 0-189/31:Csemernye-Márkcsemernye. Balássy stotožňuje názov "Zommoria" s dedinou Sv. Máriou (teraz Bodrog) 0-194/105). Avšak nesprávne, lebo tento názov nájdeme medzi farami v okolí Michaloviec, a Sv. Mária je v susedstve Plešian. Táto obec sa vyskytuje v tom roku (1333) pod názvom "Zemaria" (MVat. I/1, str. 323). Schem. 136: Pusté Čemerné,(zf), fara: Strážske. R. 1357 sa v uvádza, že v Pustom Čemernom existuje murovaný kostol "in honore Sancte Elizabeth."(3) Stál teda tento kostol už aj r.1332. Terra Chemerna, (1254).(4) Poss. Chemernye, (1405(5) a 1425).(6)

1) Nicolaus.
2) V origináli registra Berengariovho Jakuba stoji "Semurhe" a písmeno "r" je vsunúte medzi "u" a "h."(Arch. secr. Vatic. Collect. nr. 183, fol. 106/b, col. II.).
3) Sztáray, oklt. I/261.
4) Z transumptu z r. 1360, (W-VII/361, a Szp. I. č. 1025).
5) Sztáray oklt. II/43.
6) Tamtiež, II/249.

Číslo záznamu : 62360
Meno farnosti : Strážske
Pcmeno farnosti : strazske
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 810
Citát : 6. NACINA VES, (o. Michalovce).
SchEm. 136: Nacina Ves, (zf). fara: Strážske. Kostol tejto dediny bol postavený údajne r. 1413. Faru založili miestni zemania r. 1443. Oni jej darovali dve poddanské sessie a časť príjmov z mlýna.(1) Podľa Šmilauera starý názov tejto dediny bol "Naualyad".(2) Tam existovala r. 1357 kaplnka všetkých Svätých.(3) Toto patrocínium má aj terajší kostol. Preto možno predpokladať, že ide tu o miesto pod dvoma názvami. R. 1454 sa spomína "Nathafalwa."(4)

1) Zemplénvm. 635.
2) Šmilauer, Vodopis starého Slovenska, str. 238. Csánki považuje túto dedinu za zaniknutú. (I/358: Nyavalyád).
3) Sztáray oklt. I/269.
4) Csánki, I/358: Nátafalva.