logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Strážske

Zriadenie:
zmienka 1437
Titul kostola:
Naneb. Pána (1808)
Iné mená:
Strážske MI/KI zemplín. 1960 pričl. o. Krivošťany. 1773 Őrmező, Straske, 1786 Oermeső, Straschke, 1808 Őermező, Eörmező, Strážky, Strássky, 1863–1913 Őrmező, 1920 Stražské, 1927– Strážske Krivošťany: 1773 Krivoscsany, Krywosczany, 1786 Kriwocschány, 1808 Krivostyán, Krivosztány, Křiwossťany, Krywočany, 1863 Krivostrány, 1873 Krivoscsán, 1877–1902 Krivostyán, 1907–1913 Gödrös, 1920–1960 Krivošťany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Brekov (1.000), k sv. Michala (1937), kap. P. M. Sedemb. (1900), 2. Nacina Ves (900), k. Všechsvätých (1443), 3. Pusté Čemerné (300), k. Košic. muč. (1969), 4. Nacina Ves-Vybuchanec (150), k. B. S. J. (1939), 5. Voľa (150).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Pusté čemerné) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Strážske,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Šimon(Strážske,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Strážske,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Pusté Čemerné,1332) kňaz
1780 - - 1790 - - Podmaniczky, Jozef farár
1790 - - - - - Mayer, Ján (1750-1804) farár
1794 - - 1801 - - Škultéty, Jozef farár
1800 nov. - 1805 - - Rácz, Andrej kaplán
1805 - - 1828 - - Guth, Matúš farár
1828 aug. 1. - - - Szlavkay, Andrej farár
1861 - - 1866-1879 - - Kossuth, Arnold (Kosuth) kaplán
1861 po - 1870 - - Mihály, Martin kaplán
1864 - - 1866 - - Revický, Adam administrátor-farár
1866 - - 1873 - - Szkurkay, Augustín farár
1867 - - 1867 - - Degro, Imrich kaplán
1868 - - 1868 - - Kručilák, Štefan kaplán
1871 - - 1871 - - Bella, Samuel kaplán
1872 - - 1872 - - Jagnessák, Pavol kaplán
1873 - - - - - Tellyasniczky, Ladislav administrátor-farár
1886 - - 1887 - - Virág, Pavol diakon kaplán
1888 - - 1889 - - Virág, Pavol kaplán
1889 - - 1890 - - Szémann, Ján kaplán
1890 - - 1891 - - Hajtinger, Ján (1865-1952) kaplán
1892 - - 1892 po - Hodobay, Mikuláš kaplán
1893 - - 1893 - - Fagulya, Ľudovít kaplán
1894 - - 1894 - - Vasskó, Jozef kaplán
1895 - - 1895 - - Bednárik, František kaplán
1896 - - 1899 - - Neuwirth, Ladislav kaplán
1897 - - 1898 - - Čintalan, Michal kaplán
1898 - - 1899 - - Galyavszky, Juraj kaplán
1899 - - 1901 - - Lieszkovszky, Jozef [OFM] kaplán
1900 - - 1901 - - Baláž, Teodor kaplán
1901 - - 1903 - - Harsághy, Andrej kaplán
1902 - - 1902 - - Varga, Imrich kaplán
1903 - - 1903 - - Blaško, Ján (1880-1947) kaplán
1903 - - 1903 - - Marczinko, Jozef kaplán
1905 - - 1909 - - Gergely, Michal kaplán
1909 - - 1913 - - Lukáč, Jozef kaplán
1914 - - 1918* - - Szikora, SÝKORA - FRANKO Michal kaplán
1914 - - 1918 - - Kmetz, Juraj administrátor
1918 - - - - - Lukáč, Jozef administrátor
1920 - - 1920 - - Dugas, Ľudovít kaplán
1935 - - 1936 - - Sninčák, Štefan kaplán
1937 - - 1937 po - Mikloš, Jozef kaplán
1938 po - - - - Winter, Ernest kaplán
1938 - - 1938 po - Šesták, Jozef kaplán
1939 - - 1939 po - Pavlík, Ján (1910-1982) kaplán
1940 - - 1941 - - Perháč, Ernest kaplán
1941 - - 1942 - - Malina, Ján kaplán
1942 - - 1942 - - Duraj, Juraj kaplán
1943 - - 1944 - - Tokár, Ján kaplán
1944 - - 1945 - - Gič, Jozef kaplán
1945 - - 1946 - - Zgabur, Július kaplán
1947 - - 1949 - - Getlík, Štefan kaplán
1949 - - 1950 - - Varga, Andrej (1919-2011) kaplán
1953 - - 1959 - - Bubán, Ján správca farnosti
1959 - - - - - Kmec, Vojtech správca farnosti
1990 - - 1994 - - Burda, Vincent farár
1994 - - 1999 - - Bielak, Štefan farár
1996 - - 1997 - - Chanas, Štefan kaplán
1997 - - 1998 - - Martoňák, Miroslav kaplán
1998 - - 2000 - - Ceľuch, Peter kaplán
1999 - - - - - Hermanovský, Jozef kaplán
2000 - - 2001 - - Kyšeľa, Peter kaplán
2001 - - 2003 - - Kormoš, Juraj kaplán
2003 - - 2005 - - Jenčo, Pavol kaplán
2005 - - - - - Krivda, Andrej kaplán