logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ruskov

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
P. M. Mena (1938).
Iné mená:
Ruskov KS/KI abov. 1773 R[egete]-Ruszka, Ruskow, 1786 Regete-Ruszka, Ruszkow, 1808 Regethe-Ruszka, Ruskow, 1863–1913, 1938–1945 Regeteruszka, 1920–1938, 1945– Ruskov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ďurkov (800), kapl. P. M. Narod, (kašt.), 2. Olšovany (600), k. sv. Petra a Pavla (1748), 3. Vyšný Čaj (120) kost. P. M. Naneb. (1951).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Saul(1332,Ďurkov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Olšovany) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Šavol (Ďurkov, 1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1765 po - 1770 - - Petrik, Matej farár
1796 - - 1822 - - Kraszony, Michal farár
1822 - - 1866 - - Kadlubjak, Ján administrátor-farár
1829 po - 1833 - - Kolenovský, Štefan administrátor
1865 - - 1879 - - Csurilla, Ján farár
1879 - - 1882 - - Sikora, Ján administrátor
1882 - - +1890 okt. 2. Sikora, Ján farár
1891 - - 1903 - - Šidelský, Július farár
1904 - - 1918 - - Lenz, Jozef farár
1919 - - - - - Bartoš, Ján (1889-1933) administrátor
1933 - - 1933 - - Harčár, Ján, st administrátor-farár
1969 - - 1971 - - Straka, František správca farnosti
1972 - - - - - Priščák Jozef správca farnosti
1982 - - 1988 - - Majerník, Félix, SVD administrátor
1988 - - 1990 - - Juruš, Ignác farár
1990 - - 2005 - - Jankaj, Jozef farár
2005 - - - - - Tomko, Blažej farár