logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ruskov

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
P. M. Mena (1938).
Iné mená:
Ruskov KS/KI abov. 1773 R[egete]-Ruszka, Ruskow, 1786 Regete-Ruszka, Ruszkow, 1808 Regethe-Ruszka, Ruskow, 1863–1913, 1938–1945 Regeteruszka, 1920–1938, 1945– Ruskov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Ďurkov (800), kapl. P. M. Narod, (kašt.), 2. Olšovany (600), k. sv. Petra a Pavla (1748), 3. Vyšný Čaj (120) kost. P. M. Naneb. (1951).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Saul(1332,Ďurkov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Olšovany) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Saulus(1332,Ďurkov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1765 po - 1770 - - Petrik, Matej farár
1796 - - 1822 - - Kraszony, Michal farár
1822 - - 1866 - - Kadlubjak, Ján administrátor-farár
1823 - - 1923 po - Rothammer, František kaplán
1825 - - 1827-1828 - - Mátéffy, Jozef kaplán
1826* - - 1828* - - Skopetz, Ignác kaplán
1829 jan. 24. 10.7.1829 - - Blanár, Jozef, st kaplán
1829 - - 1829 - - Dugas, Andrej kaplán
1829* - - 1829* - - Zvolenszky, Anton kaplán
1829 po - 1833 - - Kolenovský, Štefan administrátor
1831 - - - - - Villem, Paulinus, OFM kaplán
1835* - - 1836-1845 - - Nezbuth, Jozef kaplán
1837* - - 1838-1842 - - S[z]taviczky, Ján kaplán
1839* - - 1847* - - Marnyik, Justín, OFM kaplán
1842 - - Veľké - - Nátafalusy, Štefan kaplán
1844* - - 1846-1859 - - S[z]taviczky, Ján kaplán
1847* - - 1869* - - Šimko, Jozef kaplán
1860 po - 1860 po - Takács, Juraj kaplán
1861 po - 1861 po - Mihály, Martin kaplán
1861 - - 1869-1881 - - Kascsák, Juraj kaplán
1863 - - 1867 - - Jánossy, Jozef Vincent kaplán
1865 - - 1879 - - Csurilla, Ján farár
1868 po - - - - Sárossy, Štefan kaplán
1875* - - - - - Csapek, Cyril, OFM kaplán
1879pred - - 1879-1891 - - Szikora, Ján kaplán
1879 - - 1891 - - Szikora, Ján administrátor-farár
1881 - - 1881 - - Sztranyavszky, Jozef kaplán
1881 - - 1884-1889 - - Sokoli, Ján kaplán
1883 - - 1885-1900 - - Raschel, Ján [OFM] kaplán
1885 - - 1886 - - S[z]kiba, Vincent kaplán
1885 - - 1885-1890 - - Ébrey, Ján kaplán
1886 - - 1886 - - Papezsik, Štefan kaplán
1886 - - 1886 - - Knapík, Jozef (1855-1932) kaplán
1888 - - 1888 - - Sepeši, Ján kaplán
1890 - - 1894 - - Galyavszky, Juraj kaplán
1891 - - 1903 - - Šidelský, Július farár
1894 po - 1898 - - Galyavszky, Juraj kaplán
1898 - - 1899 - - Lieszkovszky, Jozef [OFM] kaplán
1899 - - 1899 - - Dvorscsák, Andrej kaplán
1902 - - 1902 - - Varga, Imrich kaplán
1903 po - 1903 po - Benko, Bartolomej kaplán
1904 - - 1904 - - Liktor, Andrej kaplán
1904 - - 1918 - - Lenz, Jozef farár
1908 - - 1908 - - Grund, Karol kaplán
1908 - - 1908 po - Beliš, Ján kaplán
1909 - - 1910 - - Urban, Imrich kaplán
1910 - - 1912 - - Hornyák, Štefan kaplán
1911 - - 1912 - - Kenedich, Jozef kaplán
1912 - - 1915 - - Harčar, Gabriel kaplán
1916 - - 1917 - - Bartoš, Ján (1889-1933) kaplán
1917 - - 1918 - - Bižák, Vendelín kaplán
1917 - - 1917 - - Uhlárik, Aurel kaplán
1918 - - 1919 - - Rydarowski, Ľudovít kaplán
1919 - - - - - Bartoš, Ján (1889-1933) administrátor
1921 - - 1924 - - Balogh, Jozef (1889-1939) kaplán
1923 - - 1924 - - Jacko, Ján (1898-1977) kaplán
1924 - - 1925 - - Harčár, Ján, st kaplán
1924 - - 1926 - - Polák, Jozef kaplán
1926 - - 1927 - - Jurko, Jozef (1900-1969) kaplán
1927 - - 1928 - - Boľanovský, Ján kaplán
1928 jún 29. 1929 - - Žarnay, Anton kaplán
1928 - - 1929 - - Žarnay, Anton kaplán
1929 - - 1929 - - Senko, Štefan kaplán
1931 - - 1931 - - Kazimír, Alexander kaplán
1932 - - 1932 - - Balla, Andrej kaplán
1932 - - 1932 - - Kuča, Ján kaplán
1933 - - 1933 - - Harčár, Ján, st administrátor-farár
1934 - - 1934 po - Siebert, Rudolf kaplán
1934 po - 1935 - - Klasovský, Štefan kaplán
1934 - - 1934 - - Siebert, Rudolf, Dr kaplán
1934 - - 1934 po - Prokop, Jozef kaplán
1935 - - 1936 - - Okossy, Štefan kaplán
1936 - - 1937 - - Kuchár, Karol kaplán
1936 - - 1937 - - Kuchár, Karol kaplán
1937 po - 1938 - - Balík, Juraj kaplán
1938 po - 1938 po - Šesták, Jozef kaplán
1942 po - 1943 - - Rozum, Michal kaplán
1943 - - 1944 - - Vécsey, Július kaplán
1944 po - 1945 - - Kertész, Ján (1917-1983) kaplán
1944 - - 1945 - - Kertész, Ján (1917-1983) kaplán
1945 po - 1947 - - Qualich, Ján kaplán
1969 - - 1971 - - Straka, František správca farnosti
1972 - - - - - Priščák Jozef správca farnosti
1982 - - 1988 - - Majerník, Félix, SVD administrátor
1988 - - 1990 - - Juruš, Ignác farár
1990 - - 2005 - - Jankaj, Jozef farár
1991 - - 1992 - - Vojta, Peter kaplán
1999 - - 2001 - - Sabo, Ján kaplán
2001 - - 2002 - - Vasiľ, Jozef kaplán
2002 - - 2004 - - Jalčák, Miloš kaplán
2004 - - 2006 - - Kozák, Jozef kaplán
2005 - - - - - Tomko, Blažej farár
2006 - - - - - Nagy, Gustáv kaplán