logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33521
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 212
Poradie : 22350
Citát : RUSKOV 044 19, tel. 940 128, o. Košice-vidiek, (2.500), k. P. M. Mena (1938). — Fil.: Ďurkov (800), kapl. P. M. Narod, (kašt.), 2. Olšovany (600), k. sv. Petra a Pavla (1748), 3. Vyšný Čaj (120) kost. P. M. Naneb. (1951). — K 83, p 19, s 22.
Duchovný správca: Jozef Priščák.

Číslo záznamu : 50271
Meno kňaza : Ján(1332,Olšovany)
Pcmeno kňaza : jan1332olsovany
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 206
Poradie : 51460
Citát : Item Johannes de Oslna (Elsna) iuratus dixit, beneficium non ultra III. [marcas credere per annum valere, solvit XIIII. grossos et III. denarios parvos, [et est ut supra. ].
Preklad : Ján, (kňaz) z Olšovian (teraz fil. Ruskova), prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 3 marky ročne, zaplatil 14 grošov a 3 malé denáre.

Číslo záznamu : 50273
Meno kňaza : Saulus(1332,Ďurkov)
Pcmeno kňaza : saulus1332durkov
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 207
Poradie : 51480
Citát : Item Saulus de Gingue (Gurgue) iuratus extimavit [decimam beneficii] VII grossos et III. denarios parvos, gui faciunt XIIII. grossos, [et est, ut supra. Non est computatum hoc pro VII.] 1
1—2 Deest registro.
Preklad : Saul, (kňaz) z Ďurkova (teraz fil. Ruskova), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium 7 grošov a 3 malé denáre, čo robí 14 grošov, (archidiakonát) ako predchádzajúci. Nepočíta sa to za 7.

Číslo záznamu : 54108
Meno kňaza : Saul(1332,Ďurkov)
Pcmeno kňaza : saul1332durkov
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89830
Citát : Item Saul de Jorka solvit IIII grossos.
Preklad : (Kňaz) Saul z Ďurkova (teraz filiál. far. Ruskov) zaplatil 4 groše.

Číslo záznamu : 55423
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 102980
Citát : Item de Buska solvit XII.
Preklad : (Kňaz) z Ruskova zaplatil 12 (grošov).

Číslo záznamu : 55424
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 102990
Citát : Item de Ilsua solvit III.
Preklad : (Kňaz) z Oľšovan (teraz filiál. farnosti Ruskov) zaplatil 3 (groše).

Číslo záznamu : 55425
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 103000
Citát : Item de Gurke.
Preklad : Tiež (kňaz) z Ďurkova (teraz filiál. far. Ruskova).

Číslo záznamu : 56071
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109460
Citát : Item de Ruska X.
Preklad : (Kňaz) z Ruskova (zaplatil) 10 (grošov).

Číslo záznamu : 56072
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109470
Citát : Ttem de Ilsua V.
Preklad : (Kňaz) z Olšovan (teraz filiál. far. Ruskov) (zaplatil) 5 (grošov).

Číslo záznamu : 56073
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109480
Citát : Item de Churke VI.
Preklad : (Kňaz) z Ďurkova (teraz filiál. farnosti Ruskov) (zaplatil) 6 (grošov).